Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Bardzo dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 294 µg/m3

dwutlenek azotu: 4.7 µg/m3

ozon: 44.5 µg/m3

pył zawieszony PM10: 10.6 µg/m3

dwutlenek siarki: 1.7 µg/m3

benzen: 1.27 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 10.1 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2020-10-21 03:00:00