Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Umiarkowany


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 620 µg/m3

dwutlenek azotu: 25.8 µg/m3

ozon: 27.8 µg/m3

pył zawieszony PM10: 37.9 µg/m3

dwutlenek siarki: 14.7 µg/m3

benzen: 2.89 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 37.6 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2021-01-23 21:00:00