Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 369 µg/m3

dwutlenek azotu: 18.2 µg/m3

ozon: 70.5 µg/m3

pył zawieszony PM10: 17.5 µg/m3

dwutlenek siarki: 2.2 µg/m3

benzen: 0.76 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 10.5 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2020-08-06 21:00:00