Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 287 µg/m3

dwutlenek azotu: 17 µg/m3

ozon: 39.7 µg/m3

pył zawieszony PM10: 18.2 µg/m3

dwutlenek siarki: 6.6 µg/m3

benzen: 2.09 µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 17.5 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2020-02-24 23:00:00