Indeks jakości powietrza w Lublinie jest
Dobry


Dane pomiarowe:

tlenek węgla: 510 µg/m3

dwutlenek azotu: 30.8 µg/m3

ozon: 53.6 µg/m3

pył zawieszony PM10: 35.4 µg/m3

dwutlenek siarki: 8.1 µg/m3

Notice: Undefined index: 0 in /var/www/edito/smog/air.php on line 97 Notice: Undefined index: 1 in /var/www/edito/smog/air.php on line 98 Notice: Undefined index: in /var/www/edito/smog/air.php on line 101

benzen: µg/m3

pył zawieszony PM2.5: 14.5 µg/m3


Źródło danych: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Data i godzina pomiaru: 2021-04-12 18:00:00