Stan powietrza w Lublinie jest Dobry

Źródło GIOŚ, dane 2020-01-18 03:00:00