Stan powietrza w Lublinie jest Zły

Źródło GIOŚ, dane 2021-01-19 21:00:00