Stan powietrza w Lublinie jest Dostateczny

Źródło GIOŚ, dane 2019-10-23 08:00:00