W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Dołącz do grona Przewodników Inspiracji!

Dołącz do grona Przewodników Inspiracji!
15.02.201916:42

Rusza kolejny nabór do nowatorskiego programu oprowadzania po Lublinie – Przewodnik Inspiracji. Miasto zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania się do programu, którego celem jest promocja nieszablonowych ofert zwiedzania miasta oraz wyróżnienie przewodników, którzy posiadają ponadprzeciętną wiedzę o Lublinie, którą umieją przedstawić w fascynujący sposób. Na zgłoszenia czekamy do 8 marca.

Program skierowany jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się oprowadzaniem grupowym lub indywidualnym jak i tych, którzy to zajęcie traktują jako dodatkowe. Wyłonienie uczestników Programu nastąpi na podstawie trójetapowego procesu weryfikacji prowadzonego przez zespół ekspertów. Osoby wyróżnione specjalnym tytułem będą gwarantowały profesjonalizm w przybliżaniu historii i dziedzictwa miasta, ale też zaproponują odkrywanie Lublina na nowo w oparciu o unikatowe oferty. Koncepcja Programu „Przewodnik Inspiracji” wynika z założeń przyjętych w Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do 2025 roku oraz Strategii Marki Lublin.

Pierwszy etap procedury weryfikacji zakłada samodzielne zgłaszanie się osób chętnych do wzięcia udziału w Programie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.turystyka.lublin.eu. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu wezmą udział w teście sprawdzającym wiedzę ogólną z historii Lublina oraz podstawową znajomość oferty turystycznej i kulturalnej miasta. Osoby, które przeszły wcześniej szkolenie przewodnickie zakończone egzaminem zostają zwolnienie z tego etapu. Trzeci etap kwalifikacji do Programu przeprowadzony zostanie przez komisję programową, która podczas indywidualnego spaceru dokona ostatecznej oceny zgłoszonej oferty turystycznej w odniesieniu do celów i kryteriów Programu.

Co zyskuje Uczestnik Programu Przewodnik Inspiracji?

  • prestiżowy tytuł Przewodnika Inspiracji nadany mu w imieniu Miasta Lublin;
  • prezentację sylwetki Przewodnika Inspiracji wraz z opisem jego oferty turystycznej umieszczoną na dedykowanym portalu www.przewodnik.lublin.eu zarządzanym i promowanym przez Urząd Miasta Lublin;
  • włączenie do planu działań marketingowych mających na celu promocję oferty turystycznej Miasta Lublin;
  • wyposażenie w wyróżniające go atrybuty takie jak identyfikator, parasol etc.;
  • uczestnictwo w szeregu realizowanych w Programie spotkaniach, szkoleniach i inicjatywach.

Co zyskują mieszkańcy i turyści dzięki Programowi Przewodnik Inspiracji?

  • możliwość zapoznania się z ofertą spacerów z przewodnikiem po Lublinie, wybrania interesującej oferty spośród przedstawionych propozycji i zamówienia usługi przed przyjazdem do miasta;
  • dostęp do bogatej i różnorodnej oferty spacerów z przewodnikiem po Lublinie;
  • zapewnienie profesjonalnej i godnej zaufania usługi Przewodnika Inspiracji.

Jak dołączyć do Program Przewodnik Inspiracji?
Procedura kwalifikacji w 4 krokach:

ZGŁOSZENIE - Należy zapoznać się z Regulaminem Programu Przewodnik Inspiracji, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Programu i odesłać na adres Organizatora do 8 marca 2019 r.
Zgłaszający powinien złożyć prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy w wersji papierowej w sekretariacie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44 (do 8 marca 2019 r. do godziny 15.30) lub pocztą (decyduje data wpływu do Wydziału).

TEST Z WIEDZY O MIEŚCIE - Organizator przed upływem 22 marca br. powiadomi osoby, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu o zasadach przystąpienia do testu e-learningowego z wiedzy ogólnej o mieście. Uczestnik po uzyskaniu instrukcji od Organizatora będzie miał 2 tygodnie na przystąpienie do testu, którego wynik zostanie mu niezwłocznie przekazany po uzupełnieniu wszystkich odpowiedzi.
Uwaga: Osoby, które przeszły szkolenie przewodnickie na miasto Lublin zakończone egzaminem zostają zwolnienie z etapu drugiego i automatycznie przechodzą do etapu trzeciego.

SPACER Z KOMISJĄ PROGRAMOWĄ - Organizator skontaktuje się z osobami, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu oraz wspólnie ustali termin spaceru z Komisją Programową celem oceny zgłoszonej Oferty Turystycznej.

OGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW PROGRAMU PRZEWODNIK INSPIRACJI oraz podpisanie porozumień o współpracy.

 

Pliki do pobrania