W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydział Podatków

Adres: 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14/217
Telefon: 81 466 1400
Fax: 81 466 1401
Email:
Dyrektor: Anna Adamowicz

Godziny pracy
Dla pracowników Wydziału Podatków ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zakres działania
Wydział Podatków realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. opracowywania polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 2. przygotowywania projektów uchwał Rady w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz programów pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 3. ustalania i określania wysokości zobowiązania podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej;
 4. poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, a także dokonywania zabezpieczeń wykonania zobowiązań z tych tytułów;
 5. wydawania interpretacji podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej;
 6. rozliczania inkasentów opłaty skarbowej;
 7. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej;
 8. sporządzania sprawozdań z zakresu realizowanych zadań, w tym z dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz pomocy publicznej;
 9. udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej;
 10. współpracy z urzędami skarbowymi w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego a pobieranych przez urzędy skarbowe;
 11. wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis oraz innych zaświadczeń potwierdzających stan faktyczny i prawny z zakresu wykonywanych zadań.