W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Biuro Rewitalizacji
Adres: ul. Zana 38, 20-601 Lublin, pokój nr 606 (VI piętro)
Telefon: +48 81 466 2580
Email:
Dyrektor: Zdzisław Strycharz

Biuro Rewitalizacji realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. prowadzenia działań związanych z opracowywaniem analiz i diagnoz  służących wypracowaniu rekomendacji, modeli, mierników i wytycznych do przygotowania programu rewitalizacji;
 2. przygotowywania opracowań i analiz służących wyznaczeniu obszaru  zdegradowanego, obszaru rewitalizacji oraz Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 3. przygotowywania, aktualizacji, zarządzania oraz monitoringu wdrażania  programu rewitalizacji;
 4. przygotowywania i koordynacji procesu rewitalizacji, w tym współpracy  z interesariuszami rewitalizacji;
 5. przygotowywania oceny aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji;
 6. prowadzenia i koordynacji spraw związanych ze społeczno-gospodarczym  aspektem rewitalizacji;
 7. prowadzenia i koordynacji partycypacji społecznej dotyczącej procesu  rewitalizacji;
 8. planowania i realizacji programów edukacyjnych i kampanii informacyjnych  wspierających cele rewitalizacji oraz monitorowania ich wdrażania;
 9. zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy wraz z dopływami;
 10. wykorzystania i zagospodarowania wąwozów i suchych dolin pod kątem  przyrodniczym oraz ochrony miasta Lublin przed ujemnymi skutkami związanymi ze zmianami klimatu;
 11. zorganizowania Lubelskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki  Przyrodniczej we współpracy z wyższymi uczelniami miasta Lublin;
 12. prowadzenia – we współpracy z Kancelarią Prezydenta – działań  informacyjno-promocyjnych w zakresie rewitalizacji;
 13. poszukiwania dostępnych źródeł dofinansowania na realizację projektów  z zakresu zadań Biura, finansowanych ze środków zewnętrznych;
 14. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji  udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań  Biura;
 15. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową  w zakresie przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji.