W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział Architektury i Budownictwa

Adres: ul. Wieniawska 14/906, 20-071 Lublin
Telefon: 81 466 2200
Fax: 81 466 2201
Email:
Dyrektor: Ewa Boguta

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres działania

 1. kształtowania ładu przestrzennego dla terenów nieposiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie:
  1. wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
 2. kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245) i innych ustaw, w szczególności:
  1. uprawniania inwestorów do wykonywania robót budowlanych na podstawie  pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
  2. wydawania decyzji o rozbiórce obiektów,
  3. wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
  4. wydawania zaświadczeń,
  5. prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji środków  niepieniężnych;
 3. prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz  inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496), z zastrzeżeniem § 54 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin;
 4. wnioskowania i przygotowywania poleceń Prezydenta dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych.
 1.