W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział Geodezji

Adres: ul. Wieniawska 14/518, 20-071 Lublin
Telefon: 81 466 2100
Fax: 81 466 2101
Email:
Dyrektor: Albert Wójcik

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Geodezji ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres działania

Wydział Geodezji realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. regulowania stanów prawnych nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa,  komunalizacji i powiatyzacji mienia Skarbu Państwa, rozgraniczania  nieruchomości, podziału nieruchomości, składania wniosków  wieczystoksięgowych dotyczących nieruchomości komunalnych i Skarbu  Państwa;
 2. nabywania i zamiany nieruchomości gminnych, powiatowych i Skarbu Państwa  w związku z realizacją inwestycji publicznych;
 3. nabywania, zamiany, wywłaszczania i ograniczania praw rzeczowych  dotyczących gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania  przestrzennego pod inwestycje publiczne i ustalania odszkodowania;
 4. wykonywania prawa pierwokupu gminy;
 5. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: prowadzenia miejskiego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sprzedaży map i udostępniania  danych geodezyjnych, weryfikacji opracowań geodezyjnych i przyjęcia zbiorów  do zasobu;
 6. obsługi technicznej oraz prowadzenia spraw z zakresu uzgadniania  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym prowadzenie  narad koordynacyjnych w tym zakresie;
 7. prowadzenia spraw związanych z regulacją stosunków własnościowych  między Państwem a podmiotami wyznaniowymi;
 8. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, ewidencji ulic i numeracji  porządkowej, wydawania zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego  budynków oraz o zmianie dotychczasowej numeracji;
 9. powszechnej taksacji nieruchomości;
 10. opłat adiacenckich z tytułu scaleń i podziału, podziału nieruchomości i budowy  urządzeń infrastruktury;
 11. scaleń i podziałów nieruchomości;
 12. ewidencji gospodarstw rolnych, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i wędkarstwa,  ochrony gruntów oraz aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 13. przestrzegania standardów przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych  geodezyjnych;
 14. zapewnienia bezpieczeństwa i archiwizacji danych geodezyjnych.