W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Gospodarowania Mieniem
Adres: ul. Wieniawska 14/701, 20-071 Lublin
Telefon: 81 466 2700
Fax: 81 466 2701
Email:
Dyrektor: Arkadiusz Nahuluk

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).

W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Wydział Gospodarowania Mieniem realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. gospodarowania nieruchomościami gminnymi, powiatowymi i Skarbu Państwa w zakresie nabywania nieruchomości, sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, trwałego zarządu, dzierżawy, użyczenia, najmu, zamiany oraz nadzoru i kontroli nad właściwym wykonywaniem tych umów;
  2. ewidencjonowania nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa oraz prowadzenia innych spraw z zakresu gospodarowania zasobem;
  3. wykonywania uprawnień właścicielskich związanych z własnością lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży oraz udziałów gminy i Skarbu Państwa;
  4. przeprowadzania zwrotów nieruchomości;
  5. udzielania informacji dotyczącej bieżącej oferty gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami oraz promocji ofert nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
  6. współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi;
  7. prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej mienia gminy, powiatu oraz Skarbu Państwa;
  8. sporządzania informacji o stanie mienia.

Wydział Gospodarowania Mieniem, w zakresie powierzonym przez Prezydenta sprawuje nadzór nad Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Lublinie.