W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

Dla pracowników Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1.     inicjowania i koordynowania działań miasta Lublin w zakresie doskonalenia  rozwiązań komunikacyjnych;
 2.     wykonywania czynności należących do organu zarządzającego ruchem;
 3.     rozpatrywania projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian  organizacji ruchu;
 4.     opracowywania lub zlecania do opracowania projektów organizacji ruchu  uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 5.     zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów;
 6.     przekazywania zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji;
 7.     przechowywania projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
 8.     opiniowania geometrii dróg w projektach budowlanych;
 9.     prowadzenia kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków  drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzona organizacją ruchu;
 10.     współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi  organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją, Strażą Miejską Miasta Lublin, oraz innymi podmiotami;
 11.     przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania,  funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej i urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach mu podległych;
 12.     sprawdzania warunków pracy skrzyżowań z sygnalizacją świetlną poprzez  pomiary natężenia ruchu i badania efektywności przyjętych rozwiązań organizacyjnych i programowych oraz wprowadzanie ewentualnych zmian;
 13.     wprowadzania tymczasowych zakazów lub ograniczenia w ruchu w przypadku  zdarzeń w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu  drogowego;
 14.     wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 15.     budowy i prowadzenia obsługi systemów zarządzania i sterowania ruchem,  sterowania ruchem za pomocą znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści  i innych zmiennych elementów;
 16.     koordynacji polityki rowerowej i pieszej miasta Lublin;
 17.     inicjowania i monitorowania działań mających na celu rozwój komunikacji  rowerowej i pieszej, w tym działań na rzecz likwidacji prawnych i architektonicznych barier w rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej;
 18.     opracowywania projektów i propozycji rozwiązań usprawniających organizację  oraz bezpieczeństwo ruchu rowerowego i pieszego;
 19.     opiniowania projektów budowy, przebudowy i remontów dróg z uwzględnieniem potrzeb niechronionych uczestników ruchu.