W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Biuro Partycypacji Społecznej

Adres: ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
Telefon: 81 466 2550
Email:
Dyrektor: Piotr Choroś

Zakres działania

Biuro Partycypacji Społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. kreowania polityki partnerstwa społecznego;
  2. prowadzenia spraw i zadań dotyczących partycypacji społecznej mieszkańców  miasta Lublin;
  3. organizacji, wspierania i określania zasad procesu konsultacji dla komórek  organizacyjnych, stanowisk pracy w departamentach i jednostek organizacyjnych;
  4. organizacji procesu budżetu obywatelskiego oraz monitorowania jego  realizacji;
  5. zarządzania projektami wybranymi do realizacji w procesie budżetu  obywatelskiego i realizowanymi przez komórki organizacyjne, stanowiska  pracy w departamentach i jednostki organizacyjne;
  6. zarządzania i organizacji procesu naboru wniosków oraz koordynowania  i monitorowania realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej;
  7. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji  udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań  Biura;
  8. koordynacji współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi;
  9. współdziałania z komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy w departamentach i jednostkami organizacyjnymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji  na realizację zadań publicznych;
  10. inicjowania i współorganizowania szkoleń dotyczących w szczególności  budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz podnoszenia jakości pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, pozyskiwania  środków pozabudżetowych.