W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział Sportu i Turystyki

Adres: ul. Filaretów 44/207, 20-609 Lublin
Telefon: 81 466 3800
Fax: 81 466 3801
Email:
Dyrektor: Jakub Kosowski

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Sportu i Turystyki ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres działania

Wydział Sportu i Turystyki realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. polityki miasta Lublin w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku dzieci  i młodzieży;
 2. prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych, ewidencji klubów  sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, ewidencji obiektów  świadczących usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych;
 3. nadzoru nad działalnością klubów sportowych, związków sportowych,  stowarzyszeń oraz fundacji działających w zakresie kultury fizycznej;
 4. tworzenia, przekształcania i likwidacji instytucji sportu podległych miastu  Lublin;
 5. planowania środków budżetowych na finansowanie zadań miasta Lublin  w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spraw związanych ze zlecaniem  zadań w tym zakresie oraz nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych przekazanych podmiotom dotacji z budżetu miasta Lublin, w tym  prowadzenia postępowań administracyjnych o zwrot dotacji;
 6. prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród za  osiągnięcia w dziedzinie sportu;
 7. współpracy z komórkami organizacyjnymi, stanowiskami pracy w departamentach i jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwoju  infrastruktury sportowej;
 8. przygotowywania i opiniowania projektów o charakterze strategicznym  i kierunkowym w obszarze wykorzystania miejskich obiektów sportowych;
 9. inicjowania działań mających na celu popularyzację miejskich obiektów  sportowych, szczególnie w zakresie pozyskania organizatorów zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
 10. współpracy z Radą Sportu oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie  sportu;
 11. prowadzenia spraw związanych z promocją miasta Lublin poprzez sport  i turystykę;
 12. przygotowania i realizacji projektów w zakresie turystyki i jej promocji oraz  pozyskiwania na ten cel środków finansowych;
 13. prowadzenia międzynarodowej współpracy sportowej oraz wspierania  współpracy międzynarodowej w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży.