W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Adres: 20-022 Lublin, ul. Okopowa 11/11
Telefon: 81 466 1100
Fax: 81 466 1101
Email:
Dyrektor: Grzegorz Hunicz

Godziny pracy
W Wydziale Informatyki i Telekomunikacji ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres działania

Wydział Informatyki i Telekomunikacji realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. informatyzacji Urzędu, przygotowywania i realizacji projektów  teleinformatycznych;
 2. zapewnienia, zarządzania i utrzymywania: sprzętu komputerowego, serwerów,  oprogramowania, łączności telefonicznej, dostępu do sieci transmisji danych i głosu, usług sieciowych oraz systemów zintegrowanych dla komórek  organizacyjnych i stanowisk pracy w departamentach;
 3. administrowania elektronicznymi serwisami informacyjnymi Urzędu;
 4. budowy miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej oraz przyłączania  komórek organizacyjnych, stanowisk pracy w departamentach i jednostek organizacyjnych;
 5. wdrażania i nadzorowania stosowania standardów i procedur w zakresie  systemów teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych, na stanowiskach pracy w departamentach i w jednostkach organizacyjnych;
 6. zapewnienia legalności stosowanego oprogramowania oraz bezpieczeństwa  systemów teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy w departamentach;
 7. wdrażania i utrzymywania systemów zintegrowanych w komórkach  organizacyjnych i na stanowiskach pracy w departamentach;
 8. zapewnienia komórkom organizacyjnym, stanowiskom pracy w departamentach i jednostkom organizacyjnym możliwości publikacji treści w elektronicznych serwisach informacyjnych Urzędu;
 9. prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu i sieci  teleinformatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 10. zapewnienia ciągłości pracy systemów teleinformatycznych w komórkach  organizacyjnych i stanowiskach pracy w departamentach;
 11. wdrażania i stosowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego w komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy w departamentach;
 12. prowadzenia obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych w zakresie  określonym w uchwałach Rady.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji sprawuje nadzór nad informatyzacją komórek organizacyjnych, stanowisk pracy w departamentach i jednostek organizacyjnych przyłączanych do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji planuje, wdraża i sprawuje nadzór nad standaryzacją systemów teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych, stanowiskach pracy w departamentach i jednostkach organizacyjnych.