W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział Organizacji Urzędu

Adres: 20-079 Lublin, ul. Dolna 3-Maja 5/102
Telefon: 81 466 1200
Fax: 81 466 1201
Email:
Dyrektor: Małgorzata Mach-Dudek

Godziny pracy

W Wydziale Organizacji Urzędu ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres działania

Wydział Organizacji Urzędu realizuje zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania Urzędu, w szczególności:

 1. wdrażania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania  ryzykiem;
 2. koordynacji działań z zakresu systemu zarządzania jakością, w tym audytu  jakości w Urzędzie;
 3. prowadzenia archiwum Urzędu oraz archiwum zlikwidowanych jednostek  organizacyjnych miasta Lublin;
 4. prowadzenia rejestrów zarządzeń Prezydenta oraz upoważnień  i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta;
 5. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego;
 6. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji przez  podmioty spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań związanych  z nieodpłatną pomocą prawną oraz świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego;
 7. edukacji prawnej mającej na celu zwiększenie świadomości prawnej  społeczeństwa;
 8. planowania i organizacji zakupów towarów i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania komórek organizacyjnych, stanowisk pracy w departamentach oraz prowadzenia spraw zintegrowanych dostaw towarów,  usług i ubezpieczeń majątku miasta Lublin;
 9. organizacji transportu wewnętrznego i zewnętrznego na potrzeby Urzędu;
 10. administrowania budynkami i lokalami Urzędu;
 11. zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie: szkoleń, staży, praktyk i ocen  okresowych pracowników Urzędu;
 12. koordynowania realizacji służby przygotowawczej;
 13. koordynowania wydawania i rozliczania delegacji krajowych dla pracowników  Urzędu;
 14. koordynowania czynności wynikających ze współpracy Prezydenta z Radą  w zakresie obiegu dokumentów, uchwał Rady, udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady oraz ustalenia Komisji Rady;
 15. przekazywania uchwał Rady organom nadzoru;
 16. prowadzenia ewidencji ilościowej oraz wartościowej majątku stanowiącego  wyposażenie Urzędu (z wyłączeniem ewidencji sprzętu teleinformatycznego);
 17. prowadzenia biura rzeczy znalezionych;
 18. koordynowania w Urzędzie sporządzania sprawozdań, w tym sprawozdań  z zakresu statystyki państwowej.