W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Adres: ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
Telefon: 81 466 2065, 81 466 2068
Fax: 81 466 2067
Email:
Dyrektor: Olszewska Joanna

Dla pracowników Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

W Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych - Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych ustala się następujący czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych
20-068 Lublin
ul. Leszczyńskiego 23, pokój 11
Pierwsze drzwi po lewej stronie od głównego wejścia do budynku

tel.: 81 466 2066
fax: 81 466 2067
e-mail: oion@lublin.eu

Zakres działania:

 Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. realizowania zadań w ramach Programu działań na rzecz osób  niepełnosprawnych, w tym zlecania zadań organizacjom pozarządowym;
  2. współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w zakresie projektów kierowanych do organizacji i instytucji;
  3. współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na  rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie identyfikacji problemów i analizy potrzeb środowisk niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin;
  4. podejmowania i koordynowania działań zmierzających do ograniczenia  skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w społeczeństwie, w tym opiniowania  projektów rozwiązań w tym zakresie;
  5. opracowywania projektów służących poprawie warunków życia i integracji  społecznej osób niepełnosprawnych;
  6. opiniowania aktów prawnych, w tym projektów uchwał Rady i zarządzeń  Prezydenta dotyczących warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
  7. udzielenia informacji o rodzajach i warunkach pomocy świadczonej dla osób  niepełnosprawnych;
  8. działania na rzecz budowania dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy  pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze zadań społecznych, inicjatywami społecznymi, władzami lokalnymi i innymi  podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
  9. prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji, w tym o zwrot dotacji,  podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań Wydziału.
Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380 Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380