W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Drukuj stronę do PDF Polska premiera filmu „Patrz na mnie”

Data rozpoczęcia 2019-05-15
Godzina rozpoczęcia 17:00
Miejsce Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
Organizator Centrum Kultury w Lublinie
Udział Bezpłatny
Kategoria Film

Belgijska organizacja pozarządowa Oradea, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centrum Kultury w Lublinie oraz Magazyn Kultura Enter zapraszają na polską premierę filmu „Patrz na mnie” oraz debatę poświęconą osobom niepełnosprawnym. ​

Najlepszy dokument belgijski w 2018 r. (Docville Belgian Documentary Film Festival, Louvain, marzec 2018). Oryginał filmu brzmi Zie mij doen, co najlepiej byłoby przetłumaczyć „obserwuj mnie”, bowiem trzeba prawdziwej uważności i obserwacji, aby poznać emocje, talenty i marzenia osób niepełnosprawnych.

Belgia podpisała Traktat ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, więc teoretycznie osoby niepełnosprawne mają równe prawa dotyczące edukacji, życia, pracy itp. Ale w praktyce wygląda to różnie. Dzieci niepełnosprawne mogą chodzić do „normalnej” szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb. Jednak społeczeństwo jest podzielone w opiniach pro i contra totalnej integracji. Obecnie na ludzi niepełnosprawnych wciąż patrzy się ze współczuciem. Podobnie jak inni, mają swoje uczucia, humory, myśli, pragnienia i opinie, po prostu prowadzą własne życia. Na czarno-białym portrecie poetyckim przedstawieni są Nadine, Sofie, Sam, Quan, Mathias i Jessica, którzy pozwalają nam spojrzeć na swoje myśli i emocje. Bohaterami filmu są osoby z różną niepełnosprawnością (fizyczną, zespołem Downa, spektrum autystycznym). Twórczyni filmu pracowała nad całością pięć lat, rozpoczynając od wolontariatu w 2013 roku w ośrodku Monnikenheide.

O reżyserce: Klara Van Es jest z wykształcenia historykiem sztuki. Od 2010 r. debiutuje jako dokumentalistka. Jej pierwszy pełnometrażowy dokument Lost Down Memory Lane był pierwszym dokumentem o życiu z chorobą Alzheimera, widzianym oczami ludzi cierpiących na tę chorobę. Obraz otrzymał nagrodę na Festiwalu Filmowym w Ostendzie. Twórczyni Carnot Street, filmu dokumentalnego o tym, jak migracja wpływa na osobowość. Autorka serialu dokumentalnego Zasady ubóstwa, osobistego portretu 19-letniego chłopca na skraju ubóstwa.

Po prezentacji filmu debatę moderować będzie Prof. Ivan van Hulle (Belgia). Język debaty: polski i angielski. Wystąpią m.in.: Pani Minister Polityki Społecznej Wivina Demeester, prof. Bogusław Marek, Anna Cieplińska, Dr Anna Prokopiak.

Prof. Bogusław Marek jest profesorem anglistyki KUL. Całe swoje życie zawodowe poświecił pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Specjalizuje się w nauczaniu osób niewidomych i niedowidzących języka angielskiego jako obcego. Swoje doświadczenie poszarzał uczestnicząc w warsztatach, seminariach i konferencjach naukowych praktycznie na całym świecie. Pan prof. Bogusław Marek pełni funkcję pełnomocnika JM Ks. Rektora KUL ds. osób niepełnosprawnych i od wielu lat stoi na czele KUL CAN, jednostki uniwersyteckiej specjalizującej się w niesieniu pomocy studentom niepełnosprawnym, m.in. poprzez adaptację materiałów dydaktycznych oraz wspieranie integracji studentów. Z swoją działalność został odznaczony przez Jej Wysokość królową Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego.

Minister Wivina Demeester, pełniła szereg funkcji państwowych zarówno w rządzie belgijskim, jak i flamandzkim, m.in. ministra zdrowia i osób niepełnosprawnych, ministra finansów, ministra nauki, opieki społecznej, spraw zagranicznych. Poza polityką aktywnie angażowała się w pomoc osobom niepełnosprawnym, zakładając Monnikenheide, organizację i centrum pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunom. Z czasem organizacja ta poszerzała swoją działalność, niosąc w różny sposób pomoc osobom z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Film „Patrz na mnie” postał z dzięki zaangażowaniu Pani minister w jednym z ośrodków Monnikenheide. Dodajmy też, że Pani minister w 2008 r. otrzymała doktorat honoris causa katolickiego uniwersytetu w Leuven, w 2015 r. nagrodzoną ją odznaką honorową wspólnoty flamandzkiej za jej wieloletnią aktywność społeczną.

Anna Cieplińska, prezes stowarzyszenia Ukryty Skarb wspierającego dzieci z zespołem Downa. Stowarzyszenie skupia przede wszystkim rodziców osób z zespołem Downa, stara się informować ich na temat choroby, wspierać oraz służy jako platforma wymiany doświadczeń. Ważnym zadaniem stowarzyszenia jest także aktywizacja i promowanie inkluzji społecznej dzieci z Zespołem Downa

Dr Anna Prokopiak, adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki UMCS; prezes zarządu Fundacji Alpha, organizacji pożytku publicznego, która obecnie prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Autyzmu Alpha w Lublinie, placówkę proponującą kompleksowe wsparcie dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i ich rodzinom www.autyzmlublin.pl; członek Zespołu ds. opracowania „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020”; członek Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin IV. kadencji na lata 2015-2019; nauczyciel dyplomowany.

Prof. Ivan van Hulle, emerytowany profesor uniwersytetu katolickiego Vives oraz wolontariusz w organizacji pozarządowej Oradea. Przez całe swoje życie zawodowe zajmował się zarówno naukowo, jak i praktycznie pomocą osobom z zaburzeniami zachowań oraz niepełnosprawnością intelektualną. Znaczną cześć pracy zawodowej poświęcił nauczaniu osób niepełnosprawnych. Od 1994 r. koordynował nauczanie ortopedagogiki na uniwersytetach flamandzkich. Przygotował dla Flamandzkiej rady Edukacyjnej profil pracownika socjalnego i główne założenia szkolenia pracowników socjalnych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od wielu lat swoją wiedzę wykorzystuje do pracy z osobami potrzebującymi w Rumunii i na Ukrainie.

Partnerzy
Majowe pokazy dokumentu obywają się we Lwowie oraz w Lublinie w ramach międzynarodowego projektu, którego partnerska sieć składa się z uniwersytetów, organizacji rządowych i pozarządowych:
Lider projektu: NGO Oradea (Belgia)
partnerskie uniwersytety:

 • Belgia: VIVES University of Applied Sciences
 • Ukraina: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
 • Dania: VIA University for Apllied Sciences
 • Polska: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL)
 • Holandia: Hanze University of Applied Sciences

zagraniczne organizacje tj.:

 • Centrum serwisowe DVC Zevenbergen dla osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, Ranst (BE)
 • CRISTAL Centru Scolar the Education Incluziva, Oradea (RO)
 • Ukraiński Greckokatolicki Kościół Diecezji CARITAS Sambir-Drohobycz (UA).

Sieć jest obsługiwana przez:

 • Ambasadę Królestwa Belgii w Polsce i na Litwie
 • Ambasadę Królestwa Belgii na Ukrainie
 • Ambasadę Ukrainy w Królestwie Belgii
 • Rząd Flandrii – Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Patron medialny polskiej premiery KULTURA ENTER

Najważniejsze wydarzenia cykliczne