W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Jakość powietrza w Lublinie

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące jakości powietrza w Lublinie.

Uwaga! Pobranie i wyświetlenie danych może chwilę potrwać.

Indeks jakości powietrza - zalecenia w celu ochrony zdrowia

Ikona Indeks jakości potwierza oraz zalecenia
 
Jakość powietrza w Lublinie jest bardzo dobra Indeks jakości powietrza jest bardzo dobry, brak zagrożenia dla zdrowia.
Jakość powietrza w Lublinie jest dobra Indeks jakości powietrza jest dobry, brak zagrożenia dla zdrowia.
Jakość powietrza w Lublinie jest umiarkowana Indeks jakości powietrza jest umiarkowany. Brak przeciwwskazań do aktywności na powietrzu, mininalne zagrożenie dla osób szczególnie wrażliwych*.
Jakość powietrza w Lublinie jest dostateczna Indeks jakości powietrza jest dostateczny. Warunki dobre do aktywności na powietrzu, jednak osoby z grup wrażliwych* mogą odczuwać pewne dolegliwości zdrowotne.
Jakość powietrza w Lublinie jest zła Indeks jakości powietrza jest zły. Zalecane ograniczenie aktywności na powietrzu. Zagrożenie dla osób z grup wrażliwych*.
Jakość powietrza w Lublinie jest bardzo zła Indeks jakości powietrza jest bardzo zły. Odradza się aktywność na powietrzu. Zagrożenie dla osób z grup wrażliwych*.

 * - Grupy wrażliwe to osoby w podeszłym wieku, dzieci oraz osoby ze schorzeniami układy oddechowego lub krwionośnego

Jak liczona jest wartość polskiego indeksu jakości powietrza

Tabela zakresów (średnie 1-godzinne) przedstawiona poniżej, prezentuje jak określane są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń. Indeks ogólny (polski indeks jakości powietrza) przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego spośród zanieczyszczeń mierzonych na stacji.

Indeks jakości powietrza PM10* PM2,5* O3* NO2* SO2* C6H6* CO*
Bardzo dobry 0 - 21 0-13 0 - 71 0 - 41 0 - 51 0 - 6 0 - 3
Dobry 21,1 - 61 13,1 - 37 71,1 - 121 41,1 - 101 51,1 - 101 6,1 - 11 3,1 - 7
Umiarkowany 61,1 - 101 37,1 - 61 121,1 - 151 101,1 - 151 101,1 - 201 11,1 - 16 7,1 - 11
Dostateczny 101,1 - 141 61,1 - 85 151,1 - 181 151,1 - 201 201,1 - 351 16,1 - 21 11,1 - 15
Zły 141,1 - 201 85,1 - 121 181,1 - 241 201,1 - 401 351,1 - 501 21,1 - 51 15,1 - 21
Bardzo zły > 201 > 121 > 241 > 401 > 501 > 51 > 21

* - wartości podane w µg/m3

Informacje pochodzą ze strony Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.