W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Akcja integracja i aktywizacja

02.10.201710:51

Firma JC Group realizuje projekt "Akcja integracja i aktywizacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych.

Główny cel projektu:

Trwałe wejście na rynek pracy 60 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 25 kobiet i 35 mężczyzn, doświadczających wykluczenia społecznego poprzez zastosowanie wysokiej jakości usług aktywnej integracji społeczno-zawodowej w okresie: 01.09.2017 r. - 31.12.2018 r.

Głównymi rezultatami projektu będą:

 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na poziomie 25 osób (10 kobiet, 15 mężczyzn);
 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu na poziomie 30 osób (13 kobiet, 17 mężczyzn);
 - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) na poziomie 30 osób (13 kobiet, 17 mężczyzn).

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 60 osób, w tym 25 kobiet i 30 mężczyzn, zamieszkujących województwo lubelskie, powiat lubelski, pozostające bez zatrudnienia. W szczególności grupę docelową stanowią osoby:
     bezrobotne - 10 osób (17%);
     bierne zawodowo - 50 osób (83%);
     powyżej 30 roku życia - 60 osób (100%);
     o niskich kwalifikacjach - 60 osób (100%);
     niepełnosprawne - 60 osób (100%);
     osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - 30 osób (50%).

Działania w projekcie:

 • Wsparcie doradcze (indywidualny plan działania - 6 godzin zegarowych / 1 Uczestnik Projektu, dalej UP oraz warsztaty socjoterapeutyczne - 8 godzin dydaktycznych x 3 dni / 1 grupa - średnio po 10 UP, dla 6 grup);
 • Poradnictwo psychologiczne (3 godziny zegarowe / 1 UP);
 • Grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej (8 godzin dydaktycznych x 3 dni / 1 grupa - średnio po 10 UP, dla 6 grup);
 • Grupowe szkolenia zawodowe z zakresu:
        Gastronomia/kucharz - 60 godzin dydaktycznych (dla 10 UP);
        Kierowca kat. B oraz C+E - 105 godzin dydaktycznych (dla 20 UP);
        Pracownik budowlany: ślusarz/spawacz, stolarz, malarz/tapeciarz, monter ociepleń budynków - 60 godzin dydaktycznych (dla 30 UP). 

             Wszystkie szkolenia zakończone egzaminami zewnętrznymi.

 • Indywidualne pośrednictwo pracy (10 godzin zegarowych / 1 UP).
 • Dodatkowo oferujemy Uczestnikom ubezpieczenie, catering podczas szkoleń zawodowych, stypendia szkoleniowe, 3-miesięczne, płatne staże zawodowe dla 60 UP (1 700 zł brutto) oraz zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

Kontakt:
Krzysztof Dumała
e-mail: kdumala@jcgroup.pl
tel.: 698 952 318