W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF 19 a - oferta Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowe "Węglin Północny" w Lublinie

02.03.201608:44

Prezydent Miasta Lublin informuje, że 26.02.2016 r. r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Węglin Północny” w Lublinie  złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury i sztuki -Dzielnice kultury – Wystawa fotograficzna: Dzielnica mojego dzieciństwa. Kośminek, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
    Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.09.2016 do 28.11.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2300 zł.                                             
   
    Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Lublina oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Lublin zamierza zlecić Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowemu „Węglin Północny” realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

    Wobec powyższego Prezydent Miasta Lublin w myśl art. 19 a, ust. 3 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że do dnia 08.03.2016 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2 lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: kultura@lublin.eu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. (81 466 37 00)
    Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Prezydent Miasta Lublin niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym „Węglin Północny”.

Pliki do pobrania

Oferta Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe Węglin Północny.pdf
Oferta Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe Węglin Północny złożona w trybie 19a