W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Potencjał edukacyjny miasta

Lublin akademicki w liczbach:

 • około 62 tys. studentów (ok. 20% mieszkańców miasta)
 • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
 • ponad 200 kierunków studiów na uczelniach publicznych i prywatnych
 • około 6 400 obcokrajowców z niemal 100 krajów
 • ponad 20 tys. absolwentów każdego roku.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju (w woj. lubelskim skupia ponad 80% ogółu studentów). [Dane GUS maj 2016 r.] Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym docenianym w kraju i za granicą.

Uczelnie publiczne Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2018/2019
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ponad 20 tys.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II blisko 10 tys.
Politechnika Lubelska ponad 8 tys.
Uniwersytet Przyrodniczy blisko 8 tys.
Uniwersytet Medyczny ponad 7 tys.
Uczelnie niepubliczne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji blisko 6 tys.
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza około 2 tys.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ponad 1,5 tys.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych ponad 600

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2019.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się prawie 63 tys. osób, w tym ponad 6,5 tys. studentów zagranicznych oraz 500 studentów z programu Erazmus +. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, odnotowując niewielki spadek w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta - w roku akademickim 2018/2019 odsetek obcokrajowców wyniósł ponad 10%.

Rok akademicki Ogółem W tym obcokrajowcy Odsetek obcokrajowców
2018/19 61 588 6 352 10,31%
2017/18 63660 6312 9,90%
2016/17 65564 6234 9,50%
2015/16 68130 5639 8,28%
2014/15 70919 4395 6,20%
2013/14 73091 3034 4,15%
2012/13 75906 2314 3,05%

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2019.

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities).
W Rankingu Szkół Wyższych 2017 organizowanym przez „Perspektywy” lubelskie uczelnie uplasowały się na następujących pozycjach: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (24), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (27), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (2, Politechnika Lubelska (35), Uniwersytet Przyrodniczy (49). Przy czym według kategorii innowacyjności, Politechnika Lubelska znalazła się na trzecim miejscu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął 13. pozycję w kategorii „umiędzynarodowienie”, zaś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zajął 17. miejsce w kategorii „Preferencje pracodawców”.

Atuty lubelskich uczelni:

 • wszechstronna i stale rozszerzana oferta dydaktyczno-naukowa (różnorodność kierunków kształcenia: od kierunków technicznych i przyrodniczych, przez medyczne, po humanistyczne i artystyczne),
 • wysoko wykwalifikowana i ceniona kadra dydaktyczno-naukowa, charakteryzująca się szczególnym zaangażowaniem w rozwój młodych naukowców i pomoc w promocji ich osiągnięć,
 • możliwość pracy badawczej w multidyscyplinarnych zespołach badawczych, kierowanych przez ekspertów i we współpracy z cenionymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • lokalizacja uczelni w ścisłym centrum miasta oraz w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych (w pobliżu budynku każdej uczelni znajduje się przystanek autobusowy),
 • doskonała infrastruktura badawcza, umożliwiająca zdobywanie wiedzy nie tylko w komfortowych warunkach, ale przede wszystkim przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i aparatury badawczej,
 • mocno rozbudowana, nowoczesna i bogato wyposażona infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz socjalna (w obrębie kampusów uczelnianych oprócz akademików znajdują się, m.in. liczne punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe oraz kluby i puby studenckie),
 • różnorodność wydarzeń i inicjatyw studenckich zarówno o charakterze naukowym, jak i pozanaukowym, organizowanych lub wspieranych przez uczelnie i lokalne władze samorządowe,
 • bogate i stale rosnące zbiory bibliotek.

Popularne grupy kierunków studiów

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów w Lublinie to kierunki ekonomiczno-gospodarcze oraz związane z transportem, spedycją i logistyką, kierunki inżynieryjno-techniczne, a także medyczne.

Najbardziej popularne grupy kierunkow studiów na lubelskich uczelniach
Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2017 r.

Kierunki studiów wg popularności

Nasze projekty