W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych

Miasto Lublin realizuje zadania wynikające z zapisów z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty pracodawcy, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów. Dofinansowanie, w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Prezydent Miasta. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika uzależniona jest od okresu kształcenia i wynika z zapisów umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i aktualnie wynosi:

  • 8 081,00 zł – przy maksymalnym okresie kształcenia wynoszącym 36 pełnych miesięcy lub proporcjonalnie do ilości miesięcy zatrudnienia,
  • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości ubiegania o powyższe dofinansowanie oraz wzory wniosków, formularzy i oświadczeń wymagane do złożenia przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwaga: Podmiot wnioskujący o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika powinien zapoznać się z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych zamieszczoną na stronie:

https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/wydzial-oswiaty-i-wychowania/dofinansowanie-pracodawcom-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow,4,22978,2.html

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-pracodawcy/zasady-dofinansowania-pracodawcom-kosztow-ksztalcenia-pracownikow-mlodocianych/

 

Do pobrania