W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin

03.11.201511:19

Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Całkowita wartość projektu wynosiła 3 345 365,76 zł.

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia min. 4 542 uczniów z klas I-III w 36 szkołach podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin do 31 grudnia 2012 roku.

Do celów szczegółowych projektu należały:

 • zapobieganie wtórnym nieprawidłowościom edukacyjno-rozwojowym uczniów klas I-III poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych i wyrównawczych,
 • zwiększenie zainteresowania wśród uczniów klas I-III rozwijaniem posiadanych uzdolnień i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 • zwiększenie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów niepełnosprawnych w klasach I-III poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach w zakresie terapii dla dzieci niepełnosprawnych.

W projekcie wzięły udział następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 44 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 45 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Zespole Szkół nr 9 w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 54 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 55 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.

 W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dodatkowe:

 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne  dla dzieci niepełnosprawnych – arteterapia,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne  dla dzieci niepełnosprawnych – biblioterapia; Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne  dla dzieci niepełnosprawnych – muzykoterapia,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne  dla dzieci niepełnosprawnych – terapia ekspresyjna taniec, muzyka, ruch,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne  dla dzieci niepełnosprawnych – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia pedagogiczna,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia pedagogiczna – kinezjologia edukacyjna Paula Denissona,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia pedagogiczna – trening zastępowania agresji,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia pedagogiczna – zajęcia dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematycznej,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia edukacji humanistycznej i polonistycznej,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – język angielski,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – warsztaty artystyczne teatralno-taneczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia komputerowe,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia muzyczno-instrumentalne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia rozwijające myślenie twórcze,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ruchowo i sportowo,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • zajęcia socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – program aktywności M. i CH. Knillów "świadomość ciała, kontakt i komunikacja", twórcza kinezjologia w praktyce P. E. Dennisona,
 • zajęcia socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - ze szczególnym uwzględnieniem zajęć psychoedukacyjnych.

Zakupiono  pomoce  dydaktyczne dla szkół (m.in.: oprogramowanie biurowe, artykuły malarskie, wyroby artystyczne, aplikacje ozdobne, farby i tusze artystyczne, papiery ozdobne, książki, ćwiczenia ,bajki muzyczne, komputery, oprogramowanie medyczne i edukacyjne, sprzęt elektroniczny, urządzenia multimedialne, gry, mikroskopy, klocki, globusy, liczydła, mapy, płytki grafomotoryczne, gabloty i tablice, kukiełki i pacynki, instrumenty muzyczne, artykuły i sprzęt sportowy).