W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Ja też chodzę do przedszkola

14.04.201514:16

Projekt „Ja też chodzę do przedszkola” realizowany był od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykaształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu to kwota 916 040,50 zł. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 902 292,40 zł. Wkład własny Gminy Lublin wynosił 13 748,10 zł.

Głównym działaniem w projekcie było utworzenie punktów przedszkolnych w następujących przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin:

 • w Przedszkolu nr 26 - „Moje małe przedszkole na Starówce”,
 • w Przedszkolu nr 32 - „Moje małe przedszkole na Bronowicach”,
 • w Przedszkolu nr 44 - „Moje małe przedszkole na Tatarach”,
 • w Przedszkolu nr 69 - „Moje małe przedszkole na Czubach”.

Szczegółowe cele projektu to:

 • zwiększenie uczestnictwa w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z dzielnic Stare Miasto, Tatary, Bronowice i Czuby poprzez udział w edukacji w bezpłatnych punktach przedszkolnych jako alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,
 • zwiększenie świadomości rodziców w zakresie korzystnego wpływu edukacji przedszkolnej oraz stymulowanie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez wsparcie ubogich rodzin w zapewnieniu fachowej opieki psychologicznej i logopedycznej.

Założonymi efektami projektu były:

 • utworzenie 4 punktów przedszkolnych,
 • objęcie wsparciem edukacyjnym 201 dzieci,
 • zwiększenie umiejętności społeczno-psychologicznych dzieci poprzez ukierunkowane działania edukacyjne,
 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat korzystnego wpływu edukacji przedszkolnej oraz wspierania rozwoju dziecka,
 • organizacja 3 festynów o charakterze spotkań integracyjnych z elementami edukacji przedszkolnej, podczas których prezentowane były umiejętności, jakie nabyły dzieci podczas zajęć.

W punktach były prowadzone zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dla dzieci, w wymiarze 4 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem przerw świątecznych). Zajęcia realizowane były w terminie od 1 września do 30 czerwca każdego roku szkolnego, poza rokiem 2009 (zajęcia rozpoczęły się 7 września). Pracę dydaktyczno-wychowawczą  prowadzili wykwalifikowani nauczyciele, zatrudnieni do realizacji projektu. Ponadto w celu zdiagnozowania potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, prowadzenia terapii logopedycznej oraz wzmocnienia wychowawczej roli rodziny, w punktach byli zatrudnieni psychologowie i logopedzi. W ramach punktów przedszkolnych zapewnione było również dożywianie dzieci.