W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Już wiem. Będę inżynierem

03.11.201510:53

Projekt "Już wiem. Będę inżynierem" realizowany był od 1 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Całkowita wartość projektu to kwota 485 175,00 zł, w tym wkład własny Gminy Lublin w wysokości 61 931,40 zł.
Projekt realizowany był we współpracy z Politechniką Lubelską.

Celem głównym projektu było zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia poprzez podniesienie umiejętności kluczowych uczniów z zakresu matematyki, fizyki i języka angielskiego technicznego, zapewnienie doradztwa zawodowego indywidualnego w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej, transfer wiedzy praktycznej ze strefy biznesu do strefy edukacji oraz wzrost zainteresowania uczniów kształceniem w uczelniach technicznych.

W projekcie uczestniczyli uczniowie z dwóch zespołów szkół zawodowych:

  • Zespół Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego w Lublinie,
  • Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.

Przeprowadzone w ramach projektu dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i fizyki, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego technicznego oraz cykle spotkań z pracownikami Politechniki Lubelskiej i wychowankami szkół objętych wsparciem w ramach projektu (będących jednocześnie absolwentami uczelni technicznych), przyczyniły się do wzrostu zainteresowania uczniów kształceniem na uczelniach technicznych.

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym ukierunkowane na opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla uczniów miały na celu podniesienie zdolności uczniów do świadomego planowania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz zwiększenie szans uczniów na lokalnym rynku pracy.

Dodatkowo w ramach projektu zorganizowano dla uczniów objętych wsparciem 2-tygodniowe praktyki zawodowe, podczas których uczniowie zapoznali się z najnowszymi technologiami i wiedzą techniczną.

Projekt przyczynił się do trwałej, jakościowej zmiany w programach rozwojowych szkół. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 170 uczniów.