W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Uczeń do potęgi

03.11.201511:17

Projekt "Uczeń do potęgi" realizowany był od 1 września 2010 r. do 25 marca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

Całkowita wartość projektu to kwota 815 169,00 zł, dofinansowanie wynosiło 100%.

Celem głównym projektu było zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego programu  zajęć pozalekcyjnych w formie 40 scenariuszy zajęć zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki.  Opracowany w ramach projektu program nauczania stanowił zintegrowaną całość, w ramach której poszczególne scenariusze odnosiły się do scenariuszy z innych dziedzin wiedzy i wykazane były między nimi powiązania, a niejednokrotnie w ramach jednego scenariusza wystąpiły treści z dwóch lub więcej dziedzin wiedzy (interdyscyplinarność). W ramach projektu został opracowany podręcznik metodyczny zawierający ww. program zajęć.

Projekt realizowany był przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz przez 6 liceów ogólnokształcących:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie,
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie,
  • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Lublinie,  
  • XI Liceum Ogólnokształcące im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,  
  • XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów (działające w ramach ZSO nr 5) w Lublinie;
  • XXIV Liceum Ogólnokształcące (działające w ramach ZS nr 5) w Lublinie.    

W projekcie wzięło udział 387 uczniów oraz 70 nauczycieli.