W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Aktualności

18.06.202009:13
Lublin znalazł się w ścisłym finale konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ma szanse na to wyróżnienie w 2023. Zapytaliśmy mieszkańców i mieszkanki miasta co o tym sądzą i jak widzieliby obchody.
czytaj więcej
16.06.202010:13
Przedmiotem konsultacji społecznych był system roweru publicznego w Lublinie, który funkcjonować będzie w naszym mieście w latach 2021 –2023.
czytaj więcej
15.04.202019:52
Ruszyły konsultacje aplikacji do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina do współpracy nad jej ostatecznym kształtem. Na propozycje czekamy do końca kwietnia.
czytaj więcej
15.04.202008:16
Lubelski Rower Miejski na obecnych zasadach będzie działał do końca bieżącego sezonu. Na kolejne sezony chcemy przygotować system, który będzie w możliwe największym stopniu spełniał oczekiwania lublinian i lublinianek. Zanim jednak określimy warunki przetargu, chcemy poznać opinie mieszkańców i mieszkanek, użytkujących LRM, ich zdanie na temat tego, jak ma wyglądać system w kolejnych latach.
czytaj więcej
13.03.202015:14
Wydłużeniu terminu konsultacji projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie miasta Lublin do dnia 30 kwietnia 2020 r.
czytaj więcej
30.01.202015:30
Zapraszamy do zapoznania sie z raportem i zestawieniem uwag w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych Księgi Standardów Starego Miasta.
czytaj więcej
30.01.202015:30
Celem zrealizowanych konsultacji było opracowanie koncepcji rewitalizacji Zaułka oraz opracowanie zaleceń dotyczących zagospodarowania terenu.
czytaj więcej
30.01.202013:38
Rozmowy i spotkania, obserwacje i inwentaryzacja stanu zastanego dla zieleni i małej architektury w porocesie konsultacji społecznych
czytaj więcej
30.01.202013:33
Koncepcja zagospodarowania zielenią terenów w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej
czytaj więcej
15.01.202008:46
Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2020 rok.
czytaj więcej
08.01.202013:09
20 stycznia rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy - w rejonie ulic: W. Grabskiego – Pogodnej – H. Ordonówny.
czytaj więcej
07.01.202009:33
Zwiększenie kwoty na projekty dzielnicowe do 350 tys. oraz do 1,5 mln. na ogólnomiejskie inwestycyjne, to najważniejsze zmiany jakie czekają nas w najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego.
czytaj więcej
27.12.201910:01
Do 10 lutego można zgłaszać uwagi do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część II - dla obszaru I-B - rejon ulicy Jana Pawła II, ronda E. Kowcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj więcej
23.12.201909:29
Do 2 stycznia czekamy na uwagi i opinie na temat koncepcji zagospodarowania Wąwozu Pokoleń.
czytaj więcej
18.12.201911:51
23 grudnia, w najbliższy poniedziałek, zapraszamy na spotkanie w ramach konsultacji społecznych Lubelskiej Księgi Standardów dla obszaru Starego Miasta. Zaczynamy o godz. 14.00 w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3.
czytaj więcej
17.12.201914:01
W czwartek, 19 grudnia, o godzinie 18.00, zapraszamy do kawiarni Creamy, przy ul. Rymwida 8, na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne Wąwozu Pokoleń. Będzie przedświątecznie, z aromatyczną kawą i ciastem. Ciekawi jesteśmy Państwa uwag i komentarzy. Spotkanie potrwa 1,5h.
czytaj więcej
16.12.201910:59
Do 10 stycznia można zgłaszać uwagi do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część I – obszar zachodni – dla pięciu obszarów.
czytaj więcej
10.12.201909:55
Do 22 grudnia czekamy na uwagi i sugestie do koncepcji przygotowanej przez Fundację Teren Otwarty
czytaj więcej
10.12.201909:22
Koncepcja zagospodarowania zielenią - czekamy na Państwa sugestie do 22 grudnia.
czytaj więcej
29.11.201910:39
Wydział Kultury zaprasza na spotkanie dotyczące konkursu Dzielnice Kultury w roku 2020, które odbędzie się w środę, 4 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w sali nr 3 lubelskiego ratusza.
czytaj więcej
07.11.201913:32
Przedmiot konsultacji: Projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033”, zwany dalej projektem Założeń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj więcej
29.10.201915:22
Znamy wyniki szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego. Czekając na realizację projektów zapraszamy do rozmowy na temat ewentualnych zmian w przyszłorocznym regulaminie. Do 3 grudnia można złożyć swoją propozycję.
czytaj więcej
24.10.201915:15
Przedmiotem konsultacji było opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania Parku Nadrzecznego w Lublinie wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów.
czytaj więcej
22.10.201909:53
Zapraszamy na spotkania dotyczące konsultacji planistycznych w sprawie zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Bystrzyca Wrotków na odcinku pomiędzy ul. Janowską (Żelazny Most) a ul. Żeglarską. Planowane są trzy spotkania.
czytaj więcej
14.10.201909:01
Stwórzmy wspólnie koncepcję zagospodarowania zielenią terenu przy pętli autobusowej
czytaj więcej
04.10.201914:23
Konsultacje trwały od 23 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r.
czytaj więcej
23.09.201911:37
Zapraszamy Państwa do udziału w podsumowującym spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym szczegółowego zagospodarowania części doliny Bystrzycy w terminie 27 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 30, ul. Nałkowskich 110, o godz. 17.00. Na uwagi do projektu koncepcji czekamy do piątku do północy.
czytaj więcej
20.09.201913:01
Przystępujemy do opracowywania koncepcji rewitalizacji zielenią Zaułka Hartwigów. Realizatorem projektu z Zielonego Budżetu jest Fundacja Teren Otwarty
czytaj więcej
17.09.201915:53
Zapraszamy do rozmowy o Księdze Standardów dla Starego Miasta. Na uwagi czekamy do 31 grudnia 2019 r.
czytaj więcej
17.09.201912:57
Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033”.Na uwagi czekamy do 18 września 2019 r. do 9 października 2019 r.
czytaj więcej
16.09.201914:28
Prezentujemy roboczą wersję koncepcji Parku Nadrzecznego w Lublinie. Zachęcamy do zapoznania się z nią i zgłaszania swoich uwag do 27.09.2019 r.
czytaj więcej
05.09.201915:05
Lublin przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Pierwsze otwarte spotkanie już 10 września (wtorek) o godzinie 16:30 przy ul. Bernardyńskiej 15 (wejście przez podwórko restauracji Perłowa) - Zapraszamy
czytaj więcej
27.08.201910:40
Do 16 września można zgłaszać swoje uwagi do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla 21 obszarów. Zachęcamy do przesyłania swoich uwag.
czytaj więcej
21.08.201910:08
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dyskusji na temat przyszłorocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie dyskusyjne odbędzie się w dniu 10 września (wtorek) o godzinie 12:00 oraz o godz. 17.00 w Chatce Żaka (Mała sala widowiskowa w Inkubatorze Medialno-Artystycznym), ul. Idziego Radziszewskiego 16, parter.
czytaj więcej
17.07.201912:31
Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących szczegółowej koncepcji zagospodarowania Parku Nadrzecznego w Lublinie wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów. Zaczynamy od 30 lipca!
czytaj więcej
16.07.201914:58
Zapraszamy do składania uwag i opinii na temat zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - dla obszaru w rejonie ulic: Roztocze i W. Orkana. Uwagi mozna przesyłać do w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2019 r.
czytaj więcej
16.07.201915:25
Do 14 sierpnia 2019 r mozna składac uwagi do do projektu zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rejonie ulic: aleja Solidarności, Lubartowska, Probostwo i Browarna
czytaj więcej
16.07.201911:58
Zapraszamy na spacer w ramach konsultacji - 29 lipca o godz. 18.00 sprzed Hali Globus, zbiórka pod boiskiem do street ball. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na mejla: wawoz.pokolenia@gmail.com
czytaj więcej
12.07.201911:03
Zapraszamy do dialogu na temat Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w Obszarze 4 „Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna”. na Państwa uwagi czekamy do 26 lipca.
czytaj więcej
08.07.201915:10
Zapraszamy do dyskusji na temat przyszłości polskich miast i wsi w ramach konsultacji społecznych 21 tez samorządowych, które grupa prezydentów miast ogłosiła w Gdańsku w czasie obchodów Święta Wolności i Solidarności.
czytaj więcej
01.07.201915:04
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji. Konsultacje projektu dokumentu trwały od 16 maja do 10 czerwca.
czytaj więcej
27.06.201909:58
Zapraszamy do składania uwag i opinii na temat zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I – obszar północno-wschodni dla 11 obszarów. na Państwa uwagi czekamy do 26 lipca.
czytaj więcej
14.06.201912:50
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których efektem ma być koncepcja zagospodarowania terenu Wąwozu Pokoleń. Razem stwórzmy koncepcję zagospodarowania Wąwozu Pokoleń.
czytaj więcej
04.06.201909:37
Porozmawiajmy o Zaułku Hartwigów. Rozpoczynamy rozmowy o koncepcji i przyszłości popularnego i pięknego miejsca na lubelskim Starym Mieście.
czytaj więcej
29.05.201911:52
Zapraszamy do składania uwag i opinii na temat zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza w obszarach: A - rejon ulic: Willowej i Tarasowej, B - rejon ulic: Zelwerowicza i Poligonowej, C - rejon ulicy Poligonowej.
czytaj więcej
29.05.201911:41
Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III dla dwóch obszarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na Państwa opinie czekamy do 5 lipca 2019 roku.
czytaj więcej
20.05.201914:57
Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
czytaj więcej
16.05.201913:23
Już 300 mieszkańców i mieszkanek Lublina może złożyć projekt obywatelski do Rady Miasta. Na opinie do przygotowanej propozycji tych zasad czekamy do 10 czerwca 2019 r.
czytaj więcej
01.04.201913:24
Rozpoczynamy przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej. Na uwagi czekamy do 30 kwietnia.
czytaj więcej
28.03.201913:38
To już VI edycja Budżetu Obywatelskiego. Od 1 kwietnia czekamy na nowe projekty, które będą realizowane w 2020 roku. Mieszkańcy mają czas na ich złożenie do 6 maja. Od tego roku wprowadzonych zostanie kilka zmian. Każda osoba będzie mogła zagłosować na 4 projekty, które zostaną podzielone na dzielnicowe (2 głosy) i ogólnomiejskie (2 głosy). Wymagane jest także uzyskanie poparcia dwóch osób. Bez zmian pozostaje kwota do rozdysponowania - 15 mln zł.
czytaj więcej
20.03.201912:27
Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 28 marca 2019 r. o godz. 16:00 przy ul. Lubartowskiej 77 w Lublinie odbędzie się spotaknie, na które zapraszamy wszystkich meiszkańców.
czytaj więcej
18.03.201910:10
Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w obszarze północno-wschodnim miasta. Uwagi można składać do 30 kwietnia 2019 r.
czytaj więcej
18.03.201913:05
15 kwietnia mija termin składania wniosków do projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - obszar zachodni.
czytaj więcej
18.03.201913:36
30 kwietnia mija termin składania wniosków do projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - w obszarze położonym pomiędzy ul. Zemborzycką a ul. Abramowicką.
czytaj więcej
18.03.201913:55
Do 15 kwietnia mają Państwo możliwość złożenia wniosków do projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego.
czytaj więcej
13.03.201908:51
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje rozpoczynają się 20 marca i potrwają do 19 kwietnia 2019 r.
czytaj więcej
21.02.201916:14
Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w statutach określających funkcjonowanie Rad Dzielnic.
czytaj więcej
08.02.201914:40
Czekamy na opinie o propozycji zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin regulującego funkcjonowanie Komisji Dialogu Obywatelskiego. Mają one być podstawowymi forami dyskusji tematycznych pomiędzy organizacjami pozarządowymi a konkretnymi wydziałami Urzędu Miasta Lublin.
czytaj więcej
18.01.201911:02
Przedstawiamy raport z konsultacji do projektu uchwały w sprawie zmian wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
czytaj więcej
15.01.201918:14
Wspólnie z autorem projektu proponujemy w zwycięskim projekcie Budżetu Obywatelskiego wprowadzenie zmian. Zmiana polega na zastąpieniu remontu wybudowanych już alejek w wąwozie pomiędzy LSM a Czubami na wykonanie brakującego odcinka alejki pomiędzy ogródkami działkowymi.
czytaj więcej
09.01.201915:25
Przedstawiamy raport z konsultacji w przedmiocie zasad VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.
czytaj więcej
09.01.201910:24
Przedstawiamy raport z konsultacji do projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.
czytaj więcej
27.12.201809:38
Przedstawiamy raport z konsultacji wraz z zestawieniem uwag do projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przygotowane przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Lublin.
czytaj więcej
24.12.201807:00
24grudnia rozpoczynamy konsultacje w zakresie zmian wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących zmiany wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych.
czytaj więcej
24.12.201807:00
Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców i mieszkanek Lublina w sprawie zmiany uchwały nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin
czytaj więcej
21.12.201814:41
Spotkanie otwarte odbędzie się 10 stycznia (czwartek) o godz. 16:00 w Ratuszu (sala sesyjna) - chcemy poznać Twoją opinię na temat proponowanych zmian w zasadach funkcjonowania Rad Dzielnic
czytaj więcej
17.12.201812:52
1 lutego 2019 roku mija termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych - rejon Czechówka Śródmieście - CZĘŚĆ II.
czytaj więcej
04.12.201811:27
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców o działaniach realizowanych przez Miasto Lublin w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
czytaj więcej
14.11.201814:31
Prezydent Miasta Lublin zaprasza do konsultacji w formie pisemnego wyrażania opinii w zakresie podmiotowym i przedmiotowym projektu uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w Latach 2019 – 2021.
czytaj więcej
31.10.201814:37
Wczuj się w klimat! Ruszyły konsultacje Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie z mieszkańcami zaplanowane jest na czwartek (15 listopada) o godz. 17.00 w siedzibie Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin
czytaj więcej
26.10.201810:34
Ja co roku zapraszamy do dyskusji na temat regulaminu Budżetu Obywatelskiego. W 2019 roku konieczne jest uwzględnienie zmian, które wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Na opinie czekamy do 30 listopada.
czytaj więcej
24.10.201809:18
Od wtorku (23 października) ruszają konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin. Na uwagi czekamy do 12 listopada.
czytaj więcej
23.10.201809:47
Ruszyły konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Lublin. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje, jak również wnosić uwagi do rozwiązań zaproponowanych w programie do 12 listopada
czytaj więcej
03.09.201808:35
7 października mija termin zgłaszania uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Krochmalnej. Na dyskusję publiczną zapraszamy 17 września 2018 r. o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.
czytaj więcej
03.09.201808:48
Do 17 października czekamy na uwagi dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - zmiana dotyczy rej. ul. Kameralnej i rej. Spółdzielczości Pracy. Projekt zmiany planu udostępniony zostanie od 10 września do 2 października 2018 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Wydziału Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.
czytaj więcej
31.08.201815:09
Do 2 października można zgłaszać uwagi nt. projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przyszłego dworca metropolitarnego. Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godzinie 16:00 w Ratuszu, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2.
czytaj więcej
19.06.201812:44
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Lublina w sprawie projektu Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022.
czytaj więcej
30.05.201815:53
Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców i mieszkanek Lublina w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin”. Zapraszamy do przesyłania uwag oraz na dyżur konsultacyjny.
czytaj więcej
23.03.201812:17
W kwietniu rozpoczyna się kolejna seria spotkań poświęconych projektowi studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin. Z zapisami studium można się zapoznać na miejskim GeoPortalu (www.geoportal.lublin.eu), w dziale Planowanie Przestrzenne.
czytaj więcej
15.03.201808:38
Ruszają konsultacje dotyczące przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin. Każdy z nas może zdecydować o rozdysponowaniu 15 mln złotych.
czytaj więcej
06.03.201816:01
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie „Co zrobić, aby oddychać czystym powietrzem w Lublinie?”
czytaj więcej
01.03.201813:06
Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zasad V edycji Budżetu Obywatelskiego.
czytaj więcej
01.03.201810:08
Konsultacje społeczne - wdrożenia małych aktywności inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości wybranych przestrzeni publicznych w obszarze ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza
czytaj więcej
20.02.201809:01
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz zmiany statutu instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
czytaj więcej
13.02.201814:10
Włącz się w działania na rzecz adaptacji Lublina do zmian klimatu! Zapraszamy na otwarte spotkanie we wtorek (20 lutego) o godz. 17.00 w Biurze Partycypacji Społecznej przy ul. bernardyńskiej 3 (Pałac Parysów)
czytaj więcej
06.02.201815:06
Prezydent Miasta ogłasza konsultacje społeczne w przedmiocie projektów skierowanych do realizacji w ramach Zielonego Budżetu 2018 i zlokalizowanych w okolicy ulicy Kunickiego
czytaj więcej
19.01.201809:33
Rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem Miejskiego planu adaptacji dla Lublina. Teraz również mieszkańcy mogą włączyć się w ten proces - konsultacje społeczne trwają już tylko do końca lutego!
czytaj więcej
13.12.201711:26
Zakończyły się konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie stypendiów za wyniki sportowe.
czytaj więcej
08.12.201712:20
Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne w ramach trwających konsultacji zasad V edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie.
czytaj więcej
24.11.201715:00
W związku z prośbą Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych o wprowadzenie zmian do uchwały rozpoczynamy konsultacje z organizacjami pozarządowymi i Radą Działaności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.
czytaj więcej
22.11.201712:07
Prezydent Miasta ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami na temat zagospodarowania rejonu dworca metropolitalnego
czytaj więcej
21.11.201708:36
Zakończył się I etap konsultacji społecznych przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy i mieszkanki miasta zgłosili w sumie 22 propozycje.
czytaj więcej
16.11.201711:19
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka – CZĘŚĆ I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj więcej
06.11.201712:17
Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 j. t.) w związku z § 5 ust. 1 uchwały nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 87, poz. 1593) ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.
czytaj więcej
11.10.201714:35
Konsultacje społeczne trwają od 11 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
czytaj więcej
10.10.201713:02
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie zmiany uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków. Konsultacje społeczne trwają od 11 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
czytaj więcej
10.10.201715:01
Zapraszamy organizacje pozarządowe do dyskusji na temat ewentualnych zmian w uchwale nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków.
czytaj więcej
13.09.201708:44
Tworzymy razem przestrzeń dla Felina!
czytaj więcej
23.08.201709:41
W ramach opracowywania „Planu mobilności lubelskiego obszaru funkcjonalnego (LOF) na lata 2017-2025” przeprowadzono ankietę mieszkańców LOF. Ankietę przeprowadzono w formie badania typu CAWI (wywiad przeprowadzany elektronicznie z wykorzystaniem stron www), a wypełniło ją 801 osób.
czytaj więcej
09.08.201715:03
Projekt skweru to efekt pierwszej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie otwarte odbędzie się na terenie skweru przy ul. Jagiełły w dniu 20 sierpnia 2017 r., godz. 11:00-14:00
czytaj więcej
18.07.201715:23
W związku z tym zapraszamy na spotkania, które odbędą się w dniach: 19 lipca 2017r. o godz. 16.00 w sali nr 2 lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – spotkanie dotyczyć będzie obszaru Gminy Lublin i skierowane jest do osób i organizacji z terenu Gminy Lublin; 20 lipca 2017r. o godz. 10.00 oraz o godz. 12.00 w sali nr 2 lubelskiego Ratusza (Plac Łokietka 1) – spotkanie dla pozostałych gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
czytaj więcej
05.07.201709:49
Trwają konsultacje społeczne dotyczące polityki przestrzennej Lublina. Jeszcze do 12 lipca projekt dokumentu studium przestrzennego można obejrzeć w Wydziale Planowania przy ul. Wieniawskiej 14
czytaj więcej
30.06.201710:15
Trwają konsultacje projektu planu zagospodarowania dla rejonu dworca PKP. Uwagi do projektu planu można zgłaszać do 14 lipca.
czytaj więcej
28.06.201713:44
Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące cykl "Zaplanujmy razem Słomiany Rynek!" 1 lipca w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kalinowszczyzna 70 o godz. 16
czytaj więcej
23.06.201713:12
Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie projektu zagospodarowania terenu zwanego „Słomiany Rynek” przy ulicach Kalinowszczyzna i Towarowej.
czytaj więcej
14.06.201714:26
Spotkanie z zespołem projektowym studium, odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego przy ul. A. Mickiewicza 24.
czytaj więcej
09.06.201711:11
Zapraszamy na kolejne spotkania dotyczące konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
czytaj więcej
08.06.201714:13
Prezydent Miasta Lublin, ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Lublin w przedmiocie zasad zgłaszania i wyboru projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego.
czytaj więcej
19.05.201708:57
Zapraszamy Państwa na spacer przestrzenny doliną rzeki Czerniejówki w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) o godzinie 10.00 w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym".
czytaj więcej
04.05.201707:30
Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta dotyczą przedłużenia drogi Lubelskiego Lipca ‘80, budowy dworca przy ul. Dworcowej i planowanych w tym zakresie inwestycji
czytaj więcej
28.04.201708:59
Ruszają konsultacje dotyczące przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin.
czytaj więcej
21.04.201710:08
Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym". Poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zebrane wnioski zostaną przekazane do zespołu projektowego miejskiego planu.
czytaj więcej
20.04.201713:00
Miasto rozpoczyna prace nad kolejnym dokumentem, który wskaże strategiczne kierunki rewitalizacji obszarów zdegradowanych
czytaj więcej
06.04.201714:30
Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach, które poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozpoczną się w kwietniu 2017 roku, a zakończą w listopadzie 2017 roku. Konsultacje będą dotyczyć przyszłego zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki.
czytaj więcej
31.03.201721:28
Zapraszamy do dyskusji dotyczącej najważniejszych inwestycji w dzielnicy "Za Cukrownią": przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz kształtu nowego dworca autobusowego. Konsultacje ruszają 4 maja i potrwają miesiąc. Spotkanie otwarte odbędzie się 23 maja o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 17.
czytaj więcej
27.03.201708:40
Projekt nowych zasad konsultacji społecznych w Lublinie został przekazany pod obrady Rady Miasta Lublin. Jednocześnie opublikowano raport z konsultacji zawierający zestawienie uwag wraz z odpowiedziami na nie.
czytaj więcej
14.03.201708:28
Już tylko do 4 kwietnia można wziąć udział w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
czytaj więcej
03.02.201709:41
Wpłynęło 15 głosów pisemnych. Pod dyskusję zostały poddane cztery propozycje zmian dotyczące kwot ograniczających projekty, podziału środków i metody głosowania
czytaj więcej
18.01.201721:05
Czekamy na Państwa uwagi na temat nowego regulaminu konsultacji społecznych w Lublinie przesyłane drogą elektroniczną oraz zapraszamy na spotkanie publiczne 20 lutego o godz. 17:00 w Biurze Partycypacji Społecznej, sala 104
czytaj więcej
27.12.201611:20
Po trzech latach funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy propozycję zmian w nadchodzącej, czwartej edycji BO i zapraszamy do ich konsultacji
czytaj więcej
01.10.201610:06
Rozpoczynają się kolejne konsultacje społeczne dotyczące opracowania projektu "Lubelskie standardy piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie", które odbędą się w dniach 17 sierpnia - 15 października.
czytaj więcej
19.09.201612:27
Ostatni tydzień konsultacji społecznych. Uwagi można zgłaszać do końca września na adres: parkludowy@lublin.eu
czytaj więcej
09.08.201616:26
Zapraszamy do dyskusji na temat przyszłorocznego Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi. Dokument ten definiuje zasady współpracy miasta z trzecim sektorem oraz wskazuje tematykę, w której będzie ona się odbywała.
czytaj więcej
05.08.201609:51
Z uwagi na zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie koniecznym jest wprowadzenie zmian w regulaminie funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Przedstawiamy do zaopiniowania ich propozycję.
czytaj więcej
02.08.201614:10
19 lipca 2016 roku spotkaliśmy się wieczorem, by wspólnie przyjrzeć się lubelskiemu deptakowi i jego oświetleniu nocą. Przedstawiamy prezentację podsumowującą spacer badawczy, w którym wzięło udział 21 osób - aktualnych i przeszłych mieszkańców Lublina.
czytaj więcej
19.07.201612:34
Konsultacje w ramach procedury wydawania decyzji o oddziaływaniu na środowisko na budowę bloku opalanego biomasą przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie
czytaj więcej

Facebook Obywatelski Lublin