W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Plany miejscowe - obszar północno-wschodni

27.06.201909:31

Przystąpiliśmy do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I – obszar północno-wschodni dla obszarów:
 

A – położonego w rejonie ulic Goździkowej i Kosynierów, G – położonego w rejonie ulicy Jagodowej,
B – położonego w rejonie Al. Spółdzielczości Pracy,
E – położonego w rejonie ulic Dożynkowej i K. Bielskiego,
H – położonego w rejonie ulicy Nagietkowej,
F – położonego w rejonie ulicy Bluszczowej,
J – położonego w rejonie ulicy Ustronie,
K – położonego w rejonie ulic Trześniowskiej i Kminkowej,
R – położonego w rejonie ulicy Z.Zagrobskiej, L – położonego w rejonie ul. Magnoliowej,
S – położonego w rejonie Al. W. Andersa i ul. M. Koryznowej w granicach oznaczonych na załączniku graficznym.


Uwagi należy składać na piśmie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: , ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2019 roku.
 

Projekt zmiany planu udostępniony jest w dniach od 18 czerwca 2019 roku do 10 lipca 2019 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz dodatkowo w dniu 24 czerwca 2019 roku w godzinach od 8:00 do 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1115, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

Ze względu na ograniczony zakres zmian planu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu w związku z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

 

 

 

 

Pliki do pobrania

zalacznik_graficzny.pdf
Załącznik graficzny do ogłoszenia