W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Szczegółowe informacje dot. osób objętych spisem, jak i zakres spraw objętych spisem znajdują się na stronie: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

 • poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września br. wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS spisrolny.gov.pl.
 • telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinią spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.)

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego przypominamy o możliwości kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Infolinia pomoże również zweryfikować rachmistrza, upewnić się czy są Państwo objęci obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że nie prowadzą już Państwo gospodarstwa rolnego.

Osoby, które nie posiadają w domu dostępu do Internetu będą miały zapewniony dostęp do pomieszczenia wyposażonego w komputer z dostępem do Internetu w lokalu Miejskiego Biura Spisowego w ratuszu w sali nr 3, przy pl. Króla Władysława Łokietka 1. Aby skorzystać z tej opcji, należy najpierw umówić wizytę telefonicznie pod nr telefonów: 081 466 1200, 81 466 1217, 81 466 2010, 81 466 2100. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na płynną obsługę przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa w związku z trwającą epidemią COVID-19.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Lublin ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 na terenie miasta Lublin.

Liczba kandydatów na rachmistrzów terenowych w Lublinie – 22 osoby.

 I. WYMAGANIA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r (Dz. U. poz. 1728) kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. być osobą pełnoletnią;
 2. zamieszkiwać na terenie miasta Lublin;
 3. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

3 sierpnia - 11 września 2020 r. – szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych zakończone egzaminem,

1 października - 30 listopada 2020 r. – wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenie spisu rolnego.

III. TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobowiązani będą do wzięcia udziału w szkoleniu w części teoretycznej (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych i popularyzacja) oraz praktycznej, warsztatowej polegającej, m.in. na pracy w programach do zbierania danych.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminów (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.

UWAGA!
Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

UWAGA!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 • Kwestionariusz zgłoszenia kandydatury na rachmistrza terenowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 (wg wzoru – załącznik nr 1).
 • Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” należy składać w Urzędzie Miasta Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców : ul. Wieniawska 14 – piętro I, ul. Filaretów 44 – parter, ul. Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 w dni robocze w godzinach 7.45 – 15.15 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin - dopisek – ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020 r." - w terminie do 8 lipca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Lublin po 8 lipca br. bez względu na datę nadania lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

VI. INNE INFORMACJE

 • Kwalifikacji kandydatów na rachmistrzów dokona Miejskie Biuro Spisowe, po sprawdzeniu pod względem formalnym ofert złożonych do 8 lipca 2020 r.
 • Rachmistrzowi terenowemu przysługuje wynagrodzenie ustalane jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkującego prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w Miejskim Biurze Spisowym (tel. 81 4662130, 81 4661200 lub 81 4662010).

Informacje znajdują się także na stronie spisrolny.gov.pl

Do pobrania