W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Nowe narzędzia walki ze smogiem
11.02.202011:13

Pyłomierze w szkołach, dron do pomiaru stężenia pyłów nad kominami, nowe inwestycje zapewniające ciepło systemowe a także wyświetlacze i tabliczki z informacją o smogu. Miasto Lublin kontynuuje i rozszerza działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Służby i spółki miejskie (LPEC, MPK, ZTM) oraz Straż Miejska integrują swoje działania oraz proponują nowe rozwiązania z zakresu edukacji ekologicznej.

– Jesteśmy w trakcie realizacji kampanii edukacyjnej „Miasto to też Twój dom, masz wpływ na dobrą atmosferę”, której głównym celem jest budowanie ekologicznych postaw wśród mieszkańców. W ramach programu ograniczania niskiej emisji w 2020 roku przeznaczyliśmy kolejny 1 mln zł na wymianę pieców. Przypomnę, że tylko w 2019 r. zlikwidowaliśmy 168 pieców  i kotłów, a od początku funkcjonowania programu (2013 r.) w ramach kwoty 3 mln zł wymieniliśmy ponad 500 pieców. Od kilku miesięcy informacje o stanie powietrza w Lublinie można znaleźć na 60 wyświetlaczach przystankowych. Cały czas czekamy na uchwałę antysmogową Sejmiku Województwa, która wprowadziłaby realne podstawy do walki z niską emisją na terenie województwa i miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Z myślą o uczniach szkół podstawowych Miasto Lublin przygotowało nową ofertę edukacyjną opierającą się na wykorzystaniu w edukacji szkolnej pyłomierzy osobistych. Miasto zakupiło 6 takich urządzeń skonstruowanych przez naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Pyłomierze dokonują pomiarów w czasie rzeczywistym, informując użytkowników m. in. o stężeniu pyłów PM1, PM2,5, PM10. Jednocześnie urządzenia współpracują z bezpłatną aplikacją mobilną, która korzystając z GPS, precyzyjnie lokalizuje pyłomierz i przesyła dane pomiarowe do serwera, nanosi wyniki na mapę pomiarów i pokazuje je na ekranie smartfona. Stan powietrza wizualizowany jest na ekranie w postaci kolorowych emotikon. Pyłomierze, wraz z materiałami edukacyjnymi oraz planszami tematycznymi, trafią do 30 miejskich szkół podstawowych, gdzie będą wykorzystywane podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz na lekcjach przyrody, geografii lub biologii.

W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Miasto prowadzi ciągły nabór wniosków o dofinansowanie do 50% kosztów działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na inny, bardziej ekologiczny: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompę ciepła lub system hybrydowy. W roku 2019 na Program PONE Miasto przeznaczyło 1 mln zł. Wypłacono dotacje w łącznej kwocie 952 tys. zł, zrealizowano 135 przedsięwzięć, z czego 129 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 3 elektryczne, 1 gazowe z pompą ciepła oraz 2 podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2020 roku, w ramach PONE, Miasto również przeznacza kwotę 1 mln zł na wymianę pieców. Pierwsza z trzech transzy ruszyła 7 lutego – 51 podpisanych umów na kwotę 420 tys. zł pozwoli na likwidację 61 pieców.

Nowością Programu będzie akcja wyróżnienia mieszkańców tabliczkami „Dbam o atmosferę – Nie truję sąsiada”. Pierwszymi odbiorcami będą ci mieszkańcy, którzy skorzystali z dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Otrzymają oni tabliczki z hasłem akcji do zawieszenia na ogrodzeniu swojej nieruchomości. Od lat do działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Lublinie włącza się spółka LPEC, która  obecnie realizuje trzy duże projekty inwestycyjne, mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Łączna wartość inwestycji przekracza 151 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to blisko 74 mln zł. Obecnie LPEC prowadzi rozpoznanie rynku pod kątem zainteresowania usługą dostawy ciepła systemowego w dzielnicach Węglin Południowy i Sławinek. Tegoroczne zadania inwestycyjne Spółki planowane są na rekordowym poziomie niemal 60 mln zł, które w większości dofinansują środki UE. Inwestycje obejmują m.in. budowę 5 km nowych sieci i przyłączy ciepłowniczych zlokalizowanych głównie na terenach rozwojowych miasta w dzielnicach Wrotków, Węglin, Felin, Czechów Północny. Zmodernizowanych zostanie również 14 km starych rurociągów ciepłowniczych.

Innym proekologicznym przedsięwzięciem Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. będzie oznaczenie budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej i wyróżnienie ich jako obiektów nieemisyjnych. Budynki zasilane ciepłem systemowym są neutralne w zakresie niskiej emisji i można je oznakować symbolem „NO SMOG”. Wkrótce tabliczki pojawią się na miejskich budynkach.

Straż Miejska Miasta Lublin kontynuuje działania kontrolne w zakresie spalania niedozwolonych materiałów. W 2019 r. strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 1200 kontroli spalania niedozwolonych materiałów, w tym 750 kontroli pieców, jednocześnie edukując mieszkańców w zakresie prawidłowej techniki palenia w piecach. Za stwierdzone nieprawidłowości wystawili 29 mandatów, co stanowi 3,85 % ujawnionych podczas kontroli wykroczeń. Funkcjonariusze już teraz obserwują wzrost świadomości społecznej mieszkańców Lublina poprzez zmniejszanie się zjawiska spalania śmieci – odsetek takich przypadków co roku zmniejsza się – w 2018 roku było to 5,6 % ujawnionych wykroczeń, 2017 r. – 9,3 %, w 2016 r. – 11,30 %.

W 2020 roku m. in. w celu sprawdzania jakości powietrza Miasto wykorzysta nowo zakupiony dron. Kontrole, po wyposażeniu drona w mobilny system pomiarowy gazowych i pyłowych zanieczyszczeń, będą prowadzone zarówno w powietrzu tuż nad kominami lub nad konkretnym obszarem. Dron może służyć również jako stacjonarne urządzenie pomiarowe.

W styczniu na budynku Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin przy ul. Lipowej zamontowano stację meteorologiczną wraz z pomiarem zanieczyszczeń PM 10 i PM 2,5 oraz oceną jakości powietrza. Bieżące dane pochodzące ze stacji pomiarowej trafią na stronę lublin.eu.

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom