W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Rewitalizacja doliny Bystrzycy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zostały zakończone prace związane z analizą opracowania jakie zostało wykonane przez Autorskie Biuro Architektury INVESTPROJEKT-PARTNER 6 Sp. Z o. o. w Lublinie pn. "Program koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie." (ABA)

W ramach tych prac przeprowadzono konsultacje społeczne, które trwały do 15 marca 2017 roku. Zgłoszone w trakcie tych konsultacji uwagi, zapytania i propozycje, zostały szczegółowo przeanalizowane i zaprezentowane na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego powołanego przez Prezydenta Miasta Lublin (Zarządzenie nr 68/6/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania i realizacji "Programu Zagospodarowania Doliny Bystrzycy"), które odbyło się dnia 3 kwietnia 2017 roku.

Na spotkaniu tym:

 • przyjęto stanowisko w sprawie przedłożonego opracowania firmy ABA;
 • ustosunkowano się do poszczególnych głosów jakie napłynęły w trakcie odbytych konsultacji społecznych;
 • wytypowano rodzaje projektów zapisanych w opracowaniu ABA, które powinny być realizowane;
 • określono dodatkowe projekty na podstawie wniosków wypływających z konsultacji społecznych.

I tak:

 1. Zespół Zadaniowy pozytywnie zaopiniował przedstawione opracowanie przygotowane przez firmę ABA i ocenił je jako kompleksową propozycję działań, których celem jest pełna aktywizacja doliny rzeki Bystrzycy i otwarcie jej na miasto i mieszkańców.
 2. Zespół Zadaniowy ustosunkował się do wszystkich uwag jakie napłynęły w trakcie konsultacji społecznych i zaakceptował treści odpowiedzi dla autorów tych korespondencji.
 3. Przedstawia się ona następująco (odpowiedzi pisane kursywą):

1. Głos w dyskusji:

W sprawie doliny bystrzycy.
Uważam że NIEWYBACZALNYM błędem będzie zaniechanie odnowienia stawu królewskiego. Pozostawienie ogródków działkowych woła o zemstę. Odbicie starówki w tafli wody rozsławiło by Lublin na całą Polskę. Zaniechanie odbudowy byłby jednym wielkim skandalem i świadomym działaniem na szkodę miasta.

Obszar dawnego Wielkiego Stawu Królewskiego stanowi układ urbanistyczny ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Dlatego też, dla tego obszaru należy przewidywać takie formy i sposoby zagospodarowania, które przyczynią się do ochrony wartości zabytkowych, a jednocześnie będą korzystnie wpływać na poprawę wizerunku i atrakcyjności miasta oraz warunków zamieszkania mieszkańców Lublina. Odnośnie ewentualnego odnowienia Wielkiego Stawu Królewskiego zapewnienie takiej możliwości na przyszłość powinno być przedmiotem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Pani Kamila Kuczma

Dzień dobry Panu,
Projekt rewitalizacji doliny Bystrzycy jest gotowy, w rejonie Zalewu zaplanowano m.in. kanał deszczowy i sanitarny oraz zieleń parkową, mapa nie uwidacznia numerów posesji których dotyczą te plany.
Proszę o wiadomość na ten temat. Interesuje mnie w szczególności czy  jakiś obiekt zaplanowano na terenie którego jestem właścicielką.

Proponowane inwestycje będą lokalizowane na działkach stanowiących własność Gminy Lublin lub Skarbu Państwa.

3. Pan Zygmunt Klimczuk

Pisałem już do Państwa wcześniej. 23.03.2015
Poniżej tekst maila
Cytuję :
Szanowny Panie.
Zapoznałem się z programem rewitalizacji. Brakuje jednego elementu- umiejscowienia ścieżek do biegania wzdłuż rzeki i zalewu  z miękkim podłożem. Mieszkałem w Amsterdamie. Tam równoległe prowadzenie ścieżek do rowerów, spacerów, jazdy konnej i biegania jest standardem. Należało by stworzyć ścieżki do biegania  z miękkim podłożem (w Amsterdamie były to zrębki  ze zmielonych drzew i gałęzi - co roku uzupełniane). Ścieżki takie mają uzasadnienie - wzrasta ilość biegaczy i imprez biegowych. Widać to po ilości osób biegających wieczorem i weekendy. 
Pozdrawiam " koniec cytatu 

Przy tym projekcie w  grupie interesariuszy wymieniona jest grupa biegaczy. Ta grupa ma inne oczekiwania niż piesi, czy rowerzyści. Oczekiwania grupy biegaczy nie zostały uwzględnione w projekcie Rewitalizacja doliny Bystrzycy. Proponuję aby wzdłuż rzeki i ścieżek rowerowych utworzyć trasy dla biegaczy z miękkim podłożem. Trasy takie są w parku w Amsterdamie  http://www.avargo.nl/hardlopen-in-het-amsterdamse-bos/ 
Pozdrawiam 

Ścieżki do biegania będą uwzględnione i zaplanowane w miejscach gdzie będzie taka możliwość- np park nadrzeczny. Ich lokalizacje oraz rodzaj podłoża zostanie opracowane w porozumieniu z Lubelską Fundacją Rozwoju Sportu, oraz dyrekcją Maratonu Lubelskiego, tak aby zostały spełnione oczekiwania biegaczy.

4. Pani Karolina Tchorzewska

W projekcie Bystrzycy nie ma tras biegowych - są tylko trasy piesze spacerowe.
W Lublinie bardzo brakuje tras biegowych, takich, by stawy nie były obciążane. Chyba tylko w Ogrodzie Saskim nie ma asfaltu/kostki. 
A trasa wzdłuż Bystrzycy jest bardzo dobrym miejscem do aktywności fizycznej, która jest bardzo popularna w naszym mieście, co widać na chodnikach miejskich. A tych ludzi byłoby jeszcze więcej, gdyby nie obawa przed uszkodzeniami stawów.
Warto pomyśleć o żwirowym podłożu wzdłuż rzeki.
Pozdrawiam

Ścieżki do biegania będą uwzględnione i zaplanowane w miejscach gdzie będzie taka możliwość- np park nadrzeczny. Ich lokalizacje oraz rodzaj podłoża zostanie opracowane w porozumieniu z Lubelską Fundacją Rozwoju Sportu, oraz dyrekcją Maratonu Lubelskiego, tak aby zostały spełnione oczekiwania biegaczy.

5. Pan Jan Wolański

Witam !
Zgłaszam swoje propozycje uzupełniające do ww. projektu:
1.Rewitalizacja bikparku przy ul. Janowskiej z wykonaniem dojazdu oddzielnymi ścieżkami rowerowymi wzdłuż całej ul. Janowskiej oraz od strony istniejącej ścieżki przy rz.Bystrzycy.
2.Wykonać dojazdy z możliwością slipowania / rozładunku/ sprzętu pływającego oraz możliwością otaklowania / ożaglowania/ dla windsurfinu, kitsurfingu, icsurfingu i bojerów,  poza wyznaczonymi kąpieliskami od strony ul. Krężnickiej np. oś.Marina i od strony ul. Osmolickiej.  Przewidzieć miejsca na całoroczne przetrzymywanie sprzętu.
Pozdrawiam.

1. Sprawa BikeParku przy ul. Janowskiej obecnie toczy się w Prokuraturze. Wszelkie decyzje dotyczące tego terenu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

2. Opracowana Koncepcja dotyczy głownie doliny rzeki Bystrzycy. Szczegółowe zagospodarowanie terenu wokół zalewu zostanie opracowane w oddzielnym dokumencie.

6. Pan Mario

Witam Panstwa,
bardzo podoba mi sie Projekt. Poprosze o uwzglednienie ok 400 metrowej trasy ktora pomiesci dwie Smocze Lodzie, z mozliwoscia obrotu oraz dogodnymi punktami widokowymi. Prosze zasugerowac sie Otwartymi Mistrzostwami na Odrze, oraz Tumski Cup we Wroclawiu.
Dziekuje i Pozdrawiam

Nie przewidujemy wykonania takiej trasy która pomieściłaby Smocze Łodzie i umożliwiłaby swobodny ich obrót. Jest to niemożliwe ze względów technicznych. (łódź dł-12,6m).

7. Pan Krzysztof Kowalik

Szanowni Państwo, proszę o udostępnienie plansz zagospodarowania terenu w większej rozdzielczości, ponieważ na obecnych planszach nie można nawet zapoznać się z legendą.
-- 
Pozdrawiam

Zgodnie z Pana sugestiami udostępniliśmy Panu plansze zagospodarowania terenu w większej rozdzielczości.

8. Państwo Magdalena i Marek

Dzień dobry,
w związku z informacją o zakończeniu projektu mamy dwa pytania.
1. W dziale informacji z Lublina na jednym z portali zamieszona została w postaci graficznej informacja o projekcie, w którym przewidziano plażę od ul. Rąblowskiej wzdłuż brzegu w kierunku Zalewu. Na mapce i w opisie zamieszczonym na stronie UM Lublin nie ma jej (ku naszemu zadowoleniu). czy mamy rozumieć, że to jest wersja ostateczna i tej plaży nie będzie (oby)?
2. W związku z przebudową kładki (punkt 5.1.4. Kładka K3 – piesza istniejąca; substandard

Kładka o stalowej konstrukcji, wąska (ok. 1,5 m szerokości), z ruszającą się powierzchnią ruchu wykonaną z blach w miejsce istniejącej kładki K2 konieczna jest budowa nowej kładki o szerokości min. 4,0 m, z wydzielonymi powierzchniami ruchu dla pieszych i rowerzystów. W sąsiedztwie kładki będzie zlokalizowana forma przestrzenno– informacyjna dotycząca dawnego młyna wodnego. Kładka ta zapewni połączenie piesze i rowerowe osiedla Nałkowskich z ul. Janowską poprzez ul. Rąblowską, z której przewidziano krótki dojazd z parkingiem i dojście do terenu zieleni przewidzianego w „Koncepcji…” dla funkcji spacerów i ćwiczeń z psami (dz. nr 26/2 ark. 6 obr. 20).

Połączenie to zostanie wzmocnione niewielkimi parkingami wspomagającymi komunikacyjnie Park Nadrzeczny: jeden przy skrzyżowaniu ul. Nałkowskich z ul. Romera (dz. nr 95/7 ark. 24 obr. 43), drugi – na zakończeniu ul. Rąblowskiej (dz. nr 2 ark. 11 obr. 20). W celu wykonania tego ważnego powiązania zajdzie konieczność pozyskania niezabudowanej działki nr 9/7 ark. 6 obr. 20, przez którą odbywa się obecnie ruch.)

Według przedstawionej koncepcji plaże zaplanowano w następujących lokalizacjach:

1. Plaża położona na zachodnim brzegu rzeki, usytuowana w rejonie ul. Nałkowskich i E. Romera, na działce nr 87 ark. 12 obr. 20 Majdan Wrotkowski

Plaża ma charakter ogólnomiejski, dojazd do niej zapewniają parkingi zlokalizowane na działkach nr dz. nr 95/6 ark. 7 obr. 43, dz. nr 92 ark. 7 obr. 43, wymagające urządzenia.

2. Plaża położona na wschodnim brzegu rzeki, usytuowana po zachodniej stronie Osiedla Nałkowskich, na działce nr 4 ark. 1 obr. 43 Wrotków.

3. Plaża położona na zachodnim brzegu rzeki, na działce nr 4 ark. 8 obr. 34 Stare Miasto

4. Plaża ogólnomiejska położona na zachodnim brzegu rzeki, na działce 40/8 ark. 1 obr. 37 Tatary

Parking na działce 40/5 ark. 1 obr. 37 Tatary

W rejonie ul. Rąblowskiej nie przewidziano plaży.

Proponujemy aby przygotować szczegółową koncepcję i dokumentację techniczną dla plaż zlokalizowanych:

- Plaża położona na zachodnim brzegu rzeki, usytuowana w rejonie ul. Nałkowskich i E. Romera, na działce nr 87 ark. 12 obr. 20 Majdan Wrotkowski

- Plaża położona na zachodnim brzegu rzeki, na działce nr 4 ark. 8 obr. 34 Stare Miasto

9. Rada Dzielnicy Czechów Północny – Jakub Paruch

Rada Dzielnicy Czechów - Jakub Paruch

Ścieżki do biegania będą uwzględnione i zaplanowane w miejscach gdzie będzie taka możliwość- np park nadrzeczny. Ich lokalizacje oraz rodzaj podłoża zostanie opracowane w porozumieniu z Lubelską Fundacją Rozwoju Sportu, oraz dyrekcją Maratonu Lubelskiego, tak aby zostały spełnione oczekiwania biegaczy.

Miejsca wypoczynku przewiduje się w poszczególnych strefach funkcjonalnych zagospodarowania doliny rzeki. Ich charakter będzie zróżnicowany ze względu na miejsce lokalizacji oraz jego funkcji. Będą to:

 • aneksy wypoczynkowe przy głównych ciągach pieszych
 • aneksy w altanach
 • pomosty nadrzeczne
 • siatki zawieszone na palach
 • stałe hamaki
 • siedziska indywidualne
 • siedziska dla grup
 • siedziska ze stołami do spożywania posiłków
 • i inne

Plaże

z „Koncepcji....”

„Uwarunkowania wynikające z lokalizacji plaż są dla każdego terenu inne. Nawet sąsiadujące przez rzekę plaże na Wrotkowie różnią się charakterem i zainwestowaniem. Dla tych plaż proponuje się realizację w zakolu Bystrzycy wspólnego kąpieliska w postaci zatoki. Plaża miejska powinna zachować obecny, krajobrazowy charakter z minimalnym programem usług w postaci zaplecza sanitarnego, przebieralni oraz gastronomii sezonowej w obiektach nie fundamentowanych ( kontenery projektowane indywidualnie z wykończeniem ścian drewnem z zadaszeniami systemowymi). Na trawiastej części plaży, w wybranych enklawach, proponuje się urządzenie rodzinnych miejsc cichego wypoczynku z siedziskami, stołami, miejscem na grill, połączonych ścieżkami żwirowymi z głównym dojściem od parkingu przewidywanego w rejonie ulicy Koło. Nabrzeże przy zatoce powinno być wyposażone w deskowy chodnik i pomosty drewniane ze stałymi siedziskami i siatkami do leżakowania. Ze względu na niewielką powierzchnię plaża miejska powinna mieć charakter kameralny w przeciwieństwie do plaży osiedlowej.

Plaża osiedlowa ma się znaleźć po stronie zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Nałkowskich. Proponuje się tu realizację różnorodnego programu sportowo - rekreacyjnego dla wszystkich mieszkańców.

Dla dzieci trzy różne place zabaw : dla najmłodszych (1-3 lata), średnich (3 - 6 lat) starszych (6 - 10lat). Program dla młodzieży powinien być odpowiedzią na wszelkiego rodzaju zainteresowania nastolatków (np. boisko sportowe, siłownia na powietrzu, skate spot w miejscu dawnego, technologicznego zagłębienia wyłożonego płytami betonowymi ). Dla starszych mieszkańców osiedla proponuje się program "gier na powietrzu" - np. szachownica terenowa, stół do ping- ponga, mini golf. Na terenie prowadzącym do zakola rzeki, w którym ma być urządzone kąpielisko proponowana jest lokalizacja 3-go przystanku młynów wodnych, gdzie mają się odbywać spotkania miłośników historii Lublina. Może być to również atrakcją dla mieszkańców osiedla a także dla użytkowników plaży miejskiej. Nabrzeże Bystrzycy od strony zespołu zabudowy jest zarośnięte, co utrudnia dostęp do planowanego tu kąpieliska. Urządzenie miejsca nad wodą wymaga uporządkowania terenu. Na nabrzeżu proponuje się podobne rozwiązanie jak dla plaży miejskiej - deskowe chodniki, drewniane pomosty. Pozostały teren powinien być porośnięty pielęgnowanym trawnikiem z prowadzonymi na nim alejkami żwirowo - żywicznymi.

Plaża osiedlowa powinna być wyposażona w meble terenowe sprzyjające sąsiedzkim spotkaniom.

Plaża na osiedlu Bronowice ma pełnić funkcję "Salonu Bystrzycy" ze względu na urokliwe położenie na prawym, południowym brzegu rzeki z widokiem na Stare Miasto.

Autorzy "Koncepcji programu..." proponują częściowe włączenie do obszaru opracowania terenu ogrodów działkowych, leżących na lewym, północno - zachodnim brzegu rzeki z przeznaczeniem ich na piaszczystą plażę z dostępem do nabrzeża. W tym celu, na odcinku około 500 m koryto rzeki powinno być poszerzone a wały odsunięte na północny zachód na odległość co najmniej 100 m. Obsługa terenu adresowanego dla miłośników biernego odpoczynku nad wodą powinna ograniczać się do zespołu przebieralni i sanitariatów z dostępnością do automatów z napojami i trwale opakowaną żywnością. Bardzo pożądanym elementem będą zdroje zewnętrzne sytuowane przy plaży. Program powinien uwzględnić tu także urządzenia do rekreacji czynnej dorosłych (np. siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej , tor przeszkód) i dzieci ( indywidualnie projektowany plac zabaw).

Południowo - wschodnia część "Salonu" powinna oferować program o innym wymiarze. Proponuje się tutaj realizację atrakcyjnej trasy prowadzonej na wale po deskowych chodnikach, z nadwieszonymi pomostami i ścieżkami sprowadzającymi spacerowiczów nad wodę po łagodnych pochylniach prowadzonych ukośnie do wałów. Proponuje się w tym miejscu strefy dla lokalizacji różnorodnych rekreacyjnych usług (kawiarnie, pizzerie, cukiernie, pijalnie soków a nawet restaurację ) ulokowanych w nie fundamentowanych obiektach z systemowymi zadaszeniami.

Centralna część terenu, zlokalizowana przy ulicy Bronowickiej - naprzeciw istniejącej szkoły wymaga specjalnego programu. Plac łączący ulicę z terenem nadrzecznym odsłania piękną panoramę Starego Miasta. Może być to miejsce różnych kulturalnych wydarzeń łączonych z plenerowymi wystawami dzieł sztuki lub miejsce spokojnego, biernego wypoczynku rodzin z urządzeniami projektowanymi indywidualnie adresowanymi dla dzieci ( np. przestrzenny labirynt - rzeźba). Idea "Salonu Bystrzycy" zilustrowana jest schematem załączonym w dalszej części opracowania.

Teren przeznaczony na plażę przy ul. Azaliowej położony blisko wschodniej granicy miasta ma zupełnie odmienny charakter od terenów pozostałych plaż. Rzeka meandruje w tym miejscu, robi się dzika i niedostępna, nie mniej bardzo atrakcyjna krajobrazowo. Urządzenie plaży w takim otoczeniu wymaga dbałości o zachowanie charakteru miejsca z jednoczesnym wprowadzeniem udogodnień takich jak:

 • udostępnienie nabrzeża poprzez wycinkę części gęstego zadrzewienia i zakrzaczenia,
 • montaż pomostów nad brzegiem rzeki,
 • założenie i pielęgnacja trawnika,
 • ustawienie mebli plenerowych (stoły, ławy, siedziska, deszczochrony).

Wszystkie tereny przeznaczone na plaże będą miały niezbędną infrastrukturę:

 • oświetlenie terenu,
 • monitoring,
 • hot-spot,
 • toalety,
 • zdroje zewnętrzne zasilane przez wodociąg z sieci miejskiej.

Priorytetowym zadaniem projektu jest uniwersalna dostępność przestrzeni.

10. Komitet Społeczny - uwagi dotyczące Rewitalizacji doliny Bystrzycy

Komitet Społeczny uwagi

Gmina Lublin obecnie nie przewiduje likwidacji ogródków działkowych. Mając na względzie propozycje ze strony działkowców dotyczące udostępnienia terenów działkowych do wykorzystania przez mieszkańców, w trakcie uszczegóławiania poszczególnych projektów, gdzie będzie potencjalna możliwość wykorzystania terenów działkowych, prowadzone będą rozmowy w celu osiągnięcia wspólnego porozumienia.

11. Uchwała Rady Dzielnicy Wrotków ws. Programu Rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy

Uchwała Rady Dzielnicy Wrotków

Przestrzeń rekreacyjna dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych będzie zlokalizowana na terenie osiedlowej plaży przy ul. Medalionów. W „koncepcji...” zostały zaplanowane dla dzieci trzy różne place zabaw : dla najmłodszych (1-3 lata), średnich (3 - 6 lat) starszych (6 - 10lat). Program dla młodzieży powinien być odpowiedzią na wszelkiego rodzaju zainteresowania nastolatków (np. boisko sportowe, siłownia na powietrzu, skate spot w miejscu dawnego, technologicznego zagłębienia wyłożonego płytami betonowymi ). Dla starszych mieszkańców osiedla proponuje się program "gier na powietrzu" - np. szachownica terenowa, stół do ping- ponga, mini golf. To wszystko znajduje się na terenie parku nadrzecznego.

„Koncepcja...” przewiduje wykonanie oświetlenia terenu oraz jego monitoring. Ścieżki rowerowe tez...

Wszystkie parkingi w rejonie Zalewu Zemborzyckiego będą poddane wizjom lokalnym w celu uregulowania ich statusu.

Przy ul. Medalionów nie ma miejsca na parking, teren przy kładce jest wystarczający do obsługi turystów.

12. Uwagi Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie do programu Rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy na lata 2017-2027 .

Uwagi Polskiego Związku Wędkarskiego

Zostanie przygotowany program funkcjonalno-użytkowy dotyczący trzech odcinków

I - od granic Lublina do Zalewu

II - Zalew Zemborzycki

III - od zapory na Zalewie Zemborzyckim do granic Lublina.

Będzie to dokument zawierający możliwości wykorzystania każdego z wyżej wymienionych odcinków z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup chcących korzystać z wód zalewu, jego brzegów oraz wód Bystrzycy. Przedstawiona zostanie także niezbędna infrastruktura. Program ten będzie konsultowany zarówno ze środowiskiem kajakarzy jak i wędkarzy, tak aby wszyscy byli usatysfakcjonowani.

13. Wniosek o wyjaśnienie charakteru prawnego projektu rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy opracowany przez Autorskie Biuro Architektury Investprojekt - Partner 6 Sp. z o.o.

Wniosek o wyjaśnienie charakteru prawnego projektu

„Koncepcja programu ....” opracowana przez ABA , nie ma charakteru planu zagospodarowania przestrzennego. Stanowi natomiast dokument, który tworzy się przy działaniach poprzedzających wielorakie procesy inwestycyjne i stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na realizację poszczególnych projektów, które uzyskały stosowne akceptacje i nie naruszają innych uwarunkowań np. zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, które dla takich obszarów już istnieją)

Opracowana koncepcja ma charakter otwarty, jest poddana publicznej ocenie i jeśli uzyska akceptację, będzie uszczegóławiana poprzez dalsze etapy procesu inwestycyjnego. Zgłaszane na etapie konsultacji wszelkie uwagi, zastrzeżenia jak również nowe propozycje będą dyskutowane w gronie fachowców, których Prezydent Lublina Pan Krzysztof Żuk powołał do grupy zadaniowej i w oparciu o analizę i dyskusję będą dokonane stosowne ustalenia.

14. Rewitalizacja Doliny Bystrzycy - opinia środowiskowa kajakarzy

Rewitalizacja Doliny Bystrzycy - opinia środowiskowa kajakarzy

Zostanie przygotowany program funkcjonalno-użytkowy dotyczący trzech odcinków

I - od granic Lublina do Zalewu

II - Zalew Zemborzycki

III - od zapory na Zalewie Zemborzyckim do granic Lublina.

Będzie to dokument zawierający możliwości wykorzystania każdego z wyżej wymienionych odcinków z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup chcących korzystać z wód zalewu, jego brzegów oraz wód Bystrzycy. Przedstawiona zostanie także niezbędna infrastruktura. Program ten będzie konsultowany zarówno ze środowiskiem kajakarzy jak i wędkarzy, tak aby wszyscy byli usatysfakcjonowani.

15. Uwagi do koncepcji Rewitalizacji Doliny Bystrzycy

W związku z prowadzonymi konsultacjami co do projektu rewitalizacji doliny bystrzycy pragnę złożyć kilka uwag, które nasuwają się już po wstępnym zapoznaniu z treścią projektu. Ze względu na objętość tego dokumentu i poruszony szeroki zakres tematu postaram się skupić tylko na obszarach często przeze mnie odwiedzanych.

1. Budowa polderu na Bystrzycy powyżej Zalewu Zemborzyckiego.

Pomysł stworzenia zbiornika wstępnego może mieć plusy, jak by nie było są tam tereny podmokłe sporadycznie wykorzystywane przez mieszkańców. Nie mniej jednak sama idea tworzenia „polderu” jest już nieprzemyślana pod żadnym względem. Tworzenie w pobliżu zabudowań (cały zachodni brzeg jest zamieszkany) płytkiego zbiornika, który będzie okresowo zalewany i osuszany, po pierwsze będzie wyniszczał istniejącą tam faunę i florę a po drugie utrudniał życie okolicznym mieszkańcom. Po spadku poziomu wody (całkowite wyschnięcie lub przyducha) pozostaną martwe rośliny jak i ryby, których fetor uniemożliwi mieszkańcom Zemborzyc wyjście przed dom, nie wspominając już o spacerach nad brzegiem zbiornika (przykłady zalew/jezioro Mytycze, Krzczeń, Dratów). Obserwacje wielu zbiorników, które powstały jako płytkie zbiorniki retencyjne o i tak prawie dwukrotnie większej głębokości niż zakładany polder, pokazuje, że często dochodzi na nich do zakwitu wody i przyduch powodujących wymieranie wodnych organizmów. Należy również zwrócić uwagę, że płytka woda jest wspaniałym miejscem do rozrodu owadów w szczególności komarów.

W związku z powyższym jeżeli już planować zbiornik wstępny oczyszczający to niech to będzie zbiornik głęboki nawet powyżej 4-5m, wybrać znajdujący się na tym terenie torf, tak aby uniknąć błędów popełnionych przy Zalewie Zemborzyckim.

2. Rewitalizacja Zalewu Zemborzyckiego.

Biorąc pod uwagę wielkość całego projektu sam zalew został potraktowany po macoszemu. Zupełny brak informacji na temat poprawy stanu „opasek” betonowych na wschodnim brzegu, wyrównaniu chodników, stworzeniu tam jakiejkolwiek infrastruktury na całym brzegu a nie tylko kilku zamkniętych dużych ośrodków. Na tak  rozległym obszarze nie tylko trzeba wymienić już istniejące kosze na śmieci ale należy dostawić wiele nowych, ławek jest mało i są w opłakanym stanie, jest totalny brak toalet a powinny być maksymalnie co 500 metrów rozmieszczone w niezbyt dalekiej odległości od ścieżek. Widok osób wypoczywających lub uprawiających sport szukających możliwości załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych w lesie nad brzegiem zalewu bo najbliższe toalety są w ośrodkach przy zaporze i tylko dla klientów jest co najmniej żenujący i nie przystoi w cywilizowanym kraju.

Nie uwzględniono również konieczności poprawy/przebudowy istniejących wałów, po których biegną ścieżki  pieszo/rowerowe w południowej części zalewu. Ze względu na zły stan wałów MOSiR wprowadził zakaz wędkowania z brzegu w tym obszarze. Problem jest znacznie szerszy, bo tak faktycznie to osoby mieszkające w Zemborzycach nie mają dostępu do wody, żeby móc pójść na piknik nad brzeg zbiornika/ popływać/ wędkować lub tylko spędzić czas nad brzegiem wody to nie mają w najbliższej okolicy takiej możliwości, ścieżka biegnie samą krawędzią zbiornika odcinając dostęp do brzegu. Rozwiązaniem tego problemu jest odsunięcie ścieżki od brzegu albo usypanie „półki” szerokiej na 5-7 metrów (można do tego wykorzystać namuły z dna zbiornika przy okazji go pogłębiając i je umocnić np. faszyną) pomiędzy ścieżką rowerową a lustrem wody.  

Kolejną wadą tej koncepcji jest skupienie się na tworzeniu dużych ośrodków przy zalewie. Marina, Słoneczny Wrotków to dwa duże ośrodki, które faktycznie trzeba doprowadzić do poziomu europejskiego ale czy tą formę organizacji wypoczynku należy rozciągać nad całym zalewem trzeba już rozważyć

Nad zalewem, głównym problemem jest brak dostępu do brzegów, brak możliwości dojazdu i bezpłatnych miejsc parkingowych. Owszem można robić płatne miejsca parkingowe a później surowo karać parkowanie w miejscach niewyznaczonych ale celem powinna być dostępność a nie karanie. Wschodni brzeg zalewu już na etapie budowy został zaprojektowany całkiem rozsądnie, są dwa mola (dojazd niestety tylko do Słonecznego Wrotkowa) jest betonowy cypel (tzw. Lka) na którym aż się prosi o ławki i kosze na śmieci, są slipy do wodowania łodzi ale bez dojazdu, jest również bardzo ładna plaża której nie trzeba projektować i wymyślać tylko wystarczy zapewnić dojazd w pobliże aby zapełniła się ludźmi. Niestety powyższe elementy nie zostały uwzględnione w przedstawionym przez Państwa projekcie rewitalizacji a przecież rewitalizacja to przywracanie.

Za to projekt zawiera takie „pomysły” jak wożenie ludzi motorówkami, gdzie na większości zbiorników w tym województwie jest zakaz pływania na silnikach spalinowych. Jak można mówić o odpoczynku na łonie natury gdy obok ktoś szaleje motorówką czy skuterem wodnym. A projekt niestety nie zawiera pomysłu wprowadzenia strefy ciszy chociażby tylko na połowie zbiornika.

3. Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej, już sama idea tworzenia takiego ośrodka jest mocno wątpliwa za to wycinanie lasów pod taki ośrodek aby umieścić go nad brzegiem zalewu jest co najmniej absurdalne. To już kolejny projekt dotyczący Zalewu Zemborzyckiego w którym zamierza się wyciąć las na działce 37/42 i wybudować jakieś „ośrodki”. Tym razem  ironicznym jest to, że planuje się wykarczować las aby uczyć że nie należy karczować lasów. Tworzenie ośrodka dla dzieci i młodzieży z dala od węzłów komunikacji miejskiej jest skazane na porażkę, trudno uwierzyć że wszyscy będą pieszo szli od ul. Żeglarskiej do takiego ośrodka. Na chwilę obecną żadna linia komunikacji zbiorowej tam nie przejeżdża a te które dojeżdżają w pobliże robią to tylko w sezonie wakacyjnym. Dla jednego punktu też nie warto wydłużać istniejących lub tworzyć nowych linii.

Jeżeli projekt był by tworzony przez kogoś, kto przynajmniej raz w miesiącu (nie tylko w lecie) przebywa w okolicach zalewu Zemborzyckiego to uwzględnione zostały by aktualne potrzeby i preferencje mieszkańców. Część osób preferuje spędzanie czasu w miejscach gdzie jest tłoczno gwarno i świetnie się odnajdują w takiej atmosferze, takie warunki zapewniają już istniejące ośrodki wypoczynkowe Słoneczny Wrotków czy Marina. Druga część osób woli wypoczywać w ciszy na łonie natury i często też w miesiącach innych niż letnie. Do tej pory osoby preferujące spokój odwiedzały właśnie między innymi rejony działki 37/42 jak i obszary nadbrzeżne po drugiej stronie zalewu, gdy jeszcze istniał do nich dojazd przez prywatną działkę. Na działce 37/42 jest plaża, są piękne miejsca do spacerowania, jest miejsce do wodowania łodzi, brakuje za to dostępu/dojazdu do tego miejsca, ławek, koszy, toalet miejsc na rozpalenia grilla czy wiat piknikowych. Nie można nie zauważyć, że na tym obszarze organizowane są różnego rodzaju zawody m.in. biegowe, rowerowe i wędkarskie, wybudowanie tam ośrodka i odcięcie dostępu dla mieszkańców zniszczy możliwość promowania sportów na świeżym powietrzu.

I na koniec kwestia umieszczenia „Lubelskiego Klubu Wędkarzy” na Marinie, po pierwsze na marinie jest port i kąpielisko więc MOSiR zabronił wędkować w tym rejonie, po drugie nie istnieje taka organizacja jak „Lubelski Klub Wędkarzy”. W Lublinie jest za to siedziba Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, zrzeszającego około 20 tys. wędkarzy z Lublina i okolic. A co ważniejsze dzierżawiącego wodę Zalewu Zemborzyckiego co skłania do brania pod uwagę tej grupy społecznej przy tworzeniu takiego projektu i zapewnieniu jakiejkolwiek infrastruktury dla osób, które przebywają nad wodą nie tylko w miesiącach czerwiec-sierpień. Mogły by to być na przykład stanowiska wędkarskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, takie rozwiązania są już stosowane nad niektórymi sztucznymi zbiornikami Polski zachodniej.

Z poważaniem

Sławomir Bicz

1. Budowa polderu jest przemyślana i ma swoje uwarunkowania i uzasadnienia.

Po pierwsze ma wypełnić wymogi zawarte w Planie Zabezpieczenia Ryzyka Powodzi, co ma ścisłe powiązanie z gospodarowaniem wodami rzeki Bystrzycy na okoliczność wysokich stanów wód i ochronę przed powodzią. Po drugie zaś ma służyć do redukcji związków biogennych, aby nie dopływały one do Zalewu Zemborzyckiego. Wykonana ekspertyza wskazuje na korzyści wynikające z funkcjonowania polderu, gdzie w sposób biologiczny (odpowiednia roślinność plus określone gatunki ryb) będzie miała miejsce znaczna redukcja przede wszystkim związków fosforu i po części związków azotu.

Niezbędne dane wyjściowe to :

średnia głębokość – ok 3,7 m

pojemność polderu - ok. 1,5 mln m3

oczekiwana redukcja zw. fosforu w okresie maj-październik – 70-90 %

2. Zalew Zemborzycki nie był przedmiotem szczegółowych analiz w przedmiotowym programie, gdyż ma on oddzielną „ścieżkę” postępowania jako, że traktujemy ten temat bardzo poważnie. Na okoliczność tego zbiornika została zamówiona i opracowana ekspertyza przez lubelskich specjalistów biegłych i doświadczonych w zagadnieniach związanych z Zalewem. Podane w ekspertyzie propozycje i rozwiązania związane z poprawą w nim jakości wody są analizowane i konsultowane i w drugim kwartale 2017 roku przedstawimy je społeczeństwu.

Zaproponowane rozwiązania obejmą wszelkie zagadnienia związane zalewem m. in. dot. poprawy jakości wody, stanu technicznego, sanitarnego, estetycznego, komunikacji i sposobu zagospodarowania terenów wokół zbiornika.

3. Idea utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej jest znana w Lublinie od szeregu lat. Zapotrzebowanie na edukację ekologiczną jest olbrzymie. Potencjał dydaktyczny w postaci fachowców czterech wyższych uczelni publicznych zlokalizowanych na terenie Lublina nakazuje wręcz aby taki ośrodek powstał. Z praktycznych doświadczeń ośrodki tego typu funkcjonują znakomicie tam gdzie jest bezpośredni kontakt z otaczającą przyrodą , a nie na terenach otwartych. W przypadku lubelskiej propozycji warunki są idealne. Bliskość wody (rzeka Bystrzyca i Zalew Zemborzycki) oraz bezpośrednie sąsiedztwo lasu -fauna i flora sprawia ,że daje to możliwość bezpośredniej obecności i wykorzystania do edukacji tak istotnych elementów środowiska przyrodniczego.

Tworzenie takiego ośrodka nie może być kojarzone tylko z wycinką lasu, ale wkomponowania tego ośrodka wykorzystując enklawy wolne od zalesień w postaci polan i wolnych przestrzeni pomiędzy drzewami, jakie występują na terenie, gdzie ośrodek ma powstać. Wytypowana konkretna działka 37/42 będąca własnością gminy Lublin wypełnia przewidziane funkcje edukacyjne. Nasze prace nie uszczuplą pola działania dla spacerowiczów, rowerzystów, wędkarzy. Będą również zapewnione podstawowe warunki w postaci oświetlenia, sanitariatów, monitoringu, miejsc do odpoczynku, spożywania posiłków, uwzględniając również potrzeby osób niepełnosprawnych.

16. Wniosek Urzędu Gminy Wólka

Wniosek Urzędu Gminy Wólka

Dziękujemy za zgłoszoną uwagę. Przekażemy Pana petycję do Wydziału Gospodarki Komunalnej i będziemy pośredniczyć aby wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej rozwiązać ten problem.

17. Stanowisko Zarządu Dzielnicy Wrotków ws. ochrony Rodzinnych Ogródków Działkowych Podzamcze, Młynarz, Robotnik, Nasza Zdobycz

Stanowisko Zarządu Dzielnicy Wrotków ws. ochrony Rodzinnych Ogródków Działkowych Podzamcze, Młynarz, Robotnik, Nasza Zdobycz

Gmina Lublin obecnie nie przewiduje likwidacji ogródków działkowych. Mając na względzie propozycje ze strony działkowców dotyczące udostępnienia terenów działkowych do wykorzystania przez mieszkańców, w trakcie uszczegóławiania poszczególnych projektów, gdzie będzie potencjalna możliwość wykorzystania terenów działkowych, prowadzone będą rozmowy w celu osiągnięcia wspólnego porozumienia.

18. Polski Związek Działkowców - dotyczy Koncepcji programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny Bystrzyca na lata 2017-2027

Polski Związek Działkowców - dotyczy Koncepcji programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny Bystrzyca na lata 2017-2027

Gmina Lublin obecnie nie przewiduje likwidacji ogródków działkowych. Mając na względzie propozycje ze strony działkowców dotyczące udostępnienia terenów działkowych do wykorzystania przez mieszkańców, w trakcie uszczegóławiania poszczególnych projektów, gdzie będzie potencjalna możliwość wykorzystania terenów działkowych, prowadzone będą rozmowy w celu osiągnięcia wspólnego porozumienia.

19. Lubelski Związek Piłki Nożnej - UWAGI DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DOLINY RZEKI BYSTRZYCY W LUBLINIE

Popieram projekt, aby na terenie obecnego LKJ, wg wpisanej-wrysowanej propozycji w przedstawionej koncepcji powstały boiska z przeznaczeniem dla szkolenia piłkarskiej młodzieży - projekt klubów sportowych z Lublina
- UKS WIDOK, MKS SYGNAŁ, BKS - dla ponad 1000-1200 młodych zawodników i zawodniczek. 

Zbigniew Bartnik
Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
Przewodniczący Komisji
ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN

Propozycje dotyczące lokalizacji boisk piłkarskich zostały uwzględnione w koncepcji, nie ma jednak pełnej gwarancji czy lokalizacje te zostaną utrzymane. Stanowisko w tym zakresie będzie przyjęte po opracowaniu projektu funkcjonalnego dla tego obszaru, gdzie przewiduje się jego wykorzystanie dla potrzeb hipicznych.

20. UKS WIDOK Lublin - list dotyczący prowadzonych konsultacji społecznych w kontekście zagospodarowania doliny Bystrzycy i terenu LKJ

UKS WIDOK Lublin

Propozycje dotyczące lokalizacji boisk piłkarskich zostały uwzględnione w koncepcji, nie ma jednak pełnej gwarancji czy lokalizacje te zostaną utrzymane. Stanowisko w tym zakresie będzie przyjęte po opracowaniu projektu funkcjonalnego dla tego obszaru, gdzie przewiduje się jego wykorzystanie dla potrzeb hipicznych.

21. Społeczny Komitet Mieszkańców Dzielnicy Bronowice oraz grupa Radnych Dzielnicy Bronowice

Społeczny Komitet Mieszkańców Dzielnicy Bronowice oraz grupa Radnych Dzielnicy Bronowice

1. Wyloty wód opadowych i ich otoczenie będą regulowane na całej długości Bystrzycy po opracowaniu dokumentu dotyczącego łagodzenia skutków związanych ze zmianami klimatycznymi na terenie miasta Lublin. Termin opracowania jest określony na IV kwartał 2018. Dokument ten będzie podstawą do wykonania określonych prac zabezpieczających i pozyskania środków ma ten cel.

2. Prace zabezpieczające bieżące będziemy starali się określić po przeprowadzeniu wizji lokalnej w maju 2017 roku.

22. Rada Dzielnicy Zemborzyce - Prośba o wyjaśnienie wątpliwości mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Janowskiej i Parczewskiej

Rada Dzielnicy Zemborzyce - Prośba o wyjaśnienie wątpliwości mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Janowskiej i Parczewskiej

1.„Koncepcja programu ....” opracowana przez ABA , nie ma charakteru planu zagospodarowania przestrzennego. Stanowi natomiast dokument, który tworzy się przy działaniach poprzedzających wielorakie procesy inwestycyjne i stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na realizację poszczególnych projektów, które uzyskały stosowne akceptacje i nie naruszają innych uwarunkowań np. zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, które dla takich obszarów już istnieją)

2. Opracowana koncepcja ma charakter otwarty, jest poddana publicznej ocenie i jeśli uzyska akceptację, będzie uszczegóławiana poprzez dalsze etapy procesu inwestycyjnego. Zgłaszane na etapie konsultacji wszelkie uwagi, zastrzeżenia jak również nowe propozycje będą dyskutowane w gronie fachowców, których Prezydent Lublina Pan Krzysztof Żuk powołał do grupy zadaniowej i w oparciu o analizę i dyskusję będą dokonane stosowne ustalenia.

3. Decyzje o tworzeniu terenów budowlanych oraz ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego leżą w kompetencjach Wydziału Planowania.

23. Porozumienie Rowerowe - Towarzystwo dla Natury i Człowieka - Uwagi do koncepcji Rewitalizacji doliny Bystrzycy

Porozumienie Rowerowe - Towarzystwo dla Natury i Człowieka - Uwagi do koncepcji Rewitalizacji doliny Bystrzycy

Dziękujemy za propozycje, Państwa uwagi zostaną jeszcze przedyskutowane w gronie specjalistów. Postaramy się uwzględnić wskazane lokalizacje ścieżek rowerowych.

Plaża przy Medalionów - Plaża osiedlowa ma się znaleźć po stronie zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Nałkowskich. Proponuje się tu realizację różnorodnego programu sportowo - rekreacyjnego dla wszystkich mieszkańców.

Dla dzieci trzy różne place zabaw : dla najmłodszych (1-3 lata), średnich (3 - 6 lat) starszych (6 - 10lat). Program dla młodzieży powinien być odpowiedzią na wszelkiego rodzaju zainteresowania nastolatków (np. boisko sportowe, siłownia na powietrzu, skate spot w miejscu dawnego, technologicznego zagłębienia wyłożonego płytami betonowymi ). Dla starszych mieszkańców osiedla proponuje się program "gier na powietrzu" - np. szachownica terenowa, stół do ping- ponga, mini golf.

Uwaga dotycząca Parku Ludowego została przekazana do Wydziału Inwestycji i Remontów z prośbą o rozważenie w ramach procedowania przez ten Wydział.

24. Sugestie i spostrzeżenia dot. Koncepcji zagospodarowania rzeki Bystrzycy

Grażyna Blachni – uwagi

1. Wzdłuż biegu rzeki Bystrzycy są zlokalizowane wyloty wód opadowych, które są w różnym stanie technicznym oraz mają zróżnicowany wygląd i poziom estetyczny. Niezbędne jest uporządkowanie tych wylotów, odnowa ich stanu technicznego oraz nadanie im jednorodnego, rozpoznawalnego wyglądu

2. Przyjmujemy uwagę dotyczącą ścieżki rowerowej i na dalszym etapie procedowania będzie konsultowana.

3.„Koncepcja programu ....” opracowana przez ABA , nie ma charakteru planu zagospodarowania przestrzennego.

4.j.w

25. Uwagi do Koncepcji rewitalizacji doliny Bystrzycy

Uwagi do Koncepcji rewitalizacji doliny Bystrzycy

Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej zaplanowane w rejonie Dąbrowy – działka 37/42, obręb 49, arkusz 5 jest przedstawiona w programie koncepcji w sposób ogólny. Aktualnie trwają prace nad uszczegółowieniem tego tematu przez specjalistów powołanych w ramach tzn. Grupy zadaniowej przez Prezydenta Miasta Lublin. Opracowanie jakie zostanie przygotowane nie będzie co prawda dokumentacją techniczną, ale w sposób znaczący przybliży niezbędne elementy tego projektu. Będzie to dotyczyć zagadnień komunikacyjnych, dróg pieszych, rowerowych, ścieżek dydaktycznych, parkingów, miejsc dla wędkarzy, miejsc do odpoczynku, zagadnień związanych z bezpieczeństwem (oświetlenie, monitoring), zagadnień sanitarnych (wc, kosze, ławki, tablice informacyjne). Będzie również propozycja wykorzystania elementów otoczenia (wody zalewu i rzeki Bystrzycy oraz lasu) dla potrzeb dydaktycznych i edukacyjnych

Plaże
Zaproponowane lokalizacje plaż nie są równoznaczne z ich pełną realizacją. Przyjęto, że na pewno interesują nas dwie lokalizacje:

 • Plaża położona na zachodnim brzegu rzeki, usytuowana w rejonie ul. Nałkowskich i E. Romera, na działce nr 87 ark. 12 obr. 20 Majdan Wrotkowski

 • Plaża położona na zachodnim brzegu rzeki, na działce nr 4 ark. 8 obr. 34 Stare Miasto

Dla tych lokalizacji będą prowadzone dalsze czynności planistyczno-projektowe, zaś sam charakter plaż i ich otoczenie będzie przedmiotem prac projektowych po niezbędnych uzgodnieniach z gospodarzem wodnym Bystrzycy.

Mając na względzie wielkość rzeki Bystrzycy, bliżej jest do przyjęcia charakteru kameralnego usytuowania i wielkości plaż oraz ich otoczenia. Ten etap jest jeszcze przed nami. Wydaje się że potencjalne kolejne lokalizacje zaproponowane w koncepcji będą analizowane po wykonaniu pierwszych dwóch miejsc przeznaczonych do plażowania.

Parkingi
Propozycje dotyczące połączeń, dojazdów i parkingów nie zostały przesądzone. Autorzy programu zaproponowali wstępnie poszczególne rozwiązania szukając maksymalnie pozytywnych funkcji dla wszystkich zainteresowanych i proponując funkcjonalne powiązania dotyczące wszelkiej komunikacji.

Realizacja nie będzie się odbywała jednocześnie, gdyż przyjęto zasadę podziału na poszczególne projekty jednostkowe. Dla tak przyjętego rozwiązania każdy pojedynczy projekt będzie miał kolejne fazy tj. koncepcja szczegółowa i dokumentacja techniczna. Będzie więc czas i sposobność, aby poszczególne zagadnienia uszczegółowiać, aby uzyskać jak najlepszy efekt przestrzenny i funkcjonalny.

Ścieżki rowerowe
Pomimo wielu spotkań ze środowiskami rowerowymi, w dalszym ciągu toczy się dyskusja na ten temat. Jest potrzeba stworzyć temu środowisku jak najlepsze warunki do funkcjonowania, ale trzeba tez mieć na uwadze zapotrzebowania innych środowisk i uwarunkowania przestrzenne. Dlatego też podjęto generalne założenia związane z określeniem tras rowerowych, pieszych czy biegowych, natomiast szczegóły będą dopracowywane na dalszych etapach procedowania.

Kemping
Kemping w rejonie Młyna Krauzego jest dedykowany przede wszystkim dla turystów uprawiających campering, planujących zwiedzanie Lublina, podróżujących samochodami z przyczepami, lub  samochodami mieszkalnymi.

Obecnie działka o powierzchni ~2.18 ha , będąca własnością Gminy Lublin jest użytkowana jako ogrody działkowe, z przeznaczeniem w wyłożonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń publiczną.

Teren działki jest płaski, częściowo zadrzewiony, poza obszarem zalewowym (w odniesieniu do wody stuletniej). Wygodny dojazd zapewnia ul. Działkowa.

Wg ustaleń przewidzianych w projekcie mpzp działka ta sąsiaduje z przestrzenią rekreacyjną oraz ma znakomity widok na Stare Miasto, z którym ma też wygodne, proste powiązanie piesze oraz rowerowe (dystans ~1.3 km – 20 minutowy spacer).

Powyższe, niezwykle korzystne uwarunkowania stwarzają szansę na zorganizowanie kempingu najwyższej kategorii na ponad 100 stanowisk obozowania (~100 m2 / miejsce) z pełnym programem infrastruktury obsługującej i wyposażeniem instalacyjnym.

Kemping (do odbudowy) nad Zalewem Zemborzyckim, przy ul. Krężnickiej jest kempingiem „tradycyjnym” zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych i ośrodka sportów wodnych (więc przydatny także dla „wodniaków”).

Oba typy kempingów są potrzebne i mogą zaspokoić różne opcje kamperingu z korzyścią dla gości oraz dla Lublina (zwłaszcza w warstwie promocji miasta).

Plac zabaw
Wydaje się, że zaproponowana formuła placu zabaw jest prawidłowa i praktycznie sprawdza się tam gdzie już funkcjonuje. Spędzanie czasu z dziećmi poza miejscem zamieszkania w obecności psów nie jest wskazane ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych. Dostrzegając natomiast potrzeby osób, które posiadają psy zaproponowani cywilizowane warunki na innych zasadach.

Psie pola
Potrzeba stworzenia odpowiednich warunków dla czworonogów została dostrzeżona w programie. Wytypowane miejsce określone jako psie pola zaproponowano w 4 miejscach doliny Bystrzycy. Praktycznie będą to powierzchnie nie przekraczające 1 ha odpowiednio wydzielone i wyposażone. Bazując na doświadczeniu już istniejących tego typu rozwiązań zarówno w kraju jak i poza jego granicami będą przygotowywane najlepsze rozwiązania bardzo potrzebne w Lublinie wychodząc tym samym naprzeciw właścicielom i przyjaciołom psów. Jednocześnie będzie propagowana forma kulturalnego i odpowiedzialnego traktowania tego miejsca (kosze, piasek, łopatki, zmiotki, woreczki), aby zostawić po swojej obecności porządek. Obserwując jak obecnie traktują właściciele czworonogów tereny zielone, edukacja i regulaminy postępowania wydają się być bardzo zasadne.

Przedłużenie ul. Wapiennej
Tak jak zauważono, nie wchodzi ten temat w zakres opracowania programu dla doliny Bystrzycy. Mając jednak na względzie, że sposoby rozwiązania wielu zagadnień dla tego obszaru nie zostały podjęte, odniesienie się do tej kwestii na obecnym etapie jest trudne. Nie mniej jednak termin podjęcia decyzji przybliża się.

Park Rusałka
Temat tergo parku jest otwarty, nie ma konkretnych decyzji w tym zakresie. Posiadane propozycje rozwiązań dla tego rejonu nie mają charakteru ostatecznego. Zgromadzone na ten temat propozycje i opracowania są analizowane. Widzi się potrzebę powiązania terenów przeznaczonych pod park z terenami działkowymi pomiędzy ulicami Rusałka i Piłsudskiego na zasadzie wzajemnych korzyści. Wymaga to stosownych rozmów z działkowcami. Plany miasta nie zakładają ingerencji czy likwidacji ogrodów działkowych ale dobrze pojętej współpracy. Z chwilą kiedy te kwestie będą określone, oraz określone zostaną tereny przeznaczone pod park będzie można określić jego funkcje i zagospodarowanie.

Ul. Zamojska
Teren ten nie jest własnością gminy Lublin i w ramach opracowania programu nie był objęty przedmiotem opracowania.

Park Centralny
Mając na uwadze, iż proponowana funkcja dotyczy terenów położonych w zasięgu układu urbanistycznego ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków, na tym obszarze należy przewidywać takie formy i sposoby zagospodarowania, które przyczynią się do ochrony wartości zabytkowych, a jednocześnie będą korzystnie wpływać na poprawę wizerunku i atrakcyjności miasta oraz warunków zamieszkania mieszkańców Lublina. Proponowana lokalizacja zieleni urządzonej (o charakterze publicznym) będzie przedmiotem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zabudowa Tysiąclecia-Mełgiewska-Graffa
Ten teren nie był przedmiotem opracowania programu, gdyż dotyka problematyki związanej z zagospodarowaniem przestrzennym, a jest to przypisane Wydziałowi Planowania i jest związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta.

26. Uwagi Rady Kultury Przestrzeni do projektu doliny Bystrzycy

Uwagi Rady Kultury Przestrzeni do projektu doliny Bystrzycy

 1. Cieszymy się z pozytywnych efektów naszej współpracy .
 2. Nie możemy w nieskończoność prowadzić konsultacji, bo temat nie będzie nigdy doprowadzony do końca. Zebrane na tym etapie uwagi, zastrzeżenia, propozycje analizujemy. Mamy profesjonalną grupę zadaniową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin, specjaliści ustalą ważność i realność zgłoszonych uwag i zarekomendują, aby był załącznikiem do opracowanego już przez firmę ABA programu do dalszego wykorzystania na etapie szczegółowej koncepcji i dalej na etapie dokumentacji technicznej.
 3. Park Rusałka jest zasygnalizowany jako obiekt. Jego wielkość, charakter i wyposażenie będzie przedmiotem dalszych prac z udziałem czynników zewnętrznych jako głos społeczny. Będzie też możliwość dla Rady Kultury Przestrzeni aby wyrazić swój pogląd na ten temat. W rozmowach z ogrodami „Nasza Zdobycz” będziemy szukali porozumienia, aby tereny te „uszlachetnić estetycznie”, by razem z Parkiem Rusałka stanowiły wspólny pozytywny kompleks.
 4. Zgodnie ze stanowiskiem Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, gmina obecnie nie podejmuje działań związanych z likwidacją, czy ograniczeniem powierzchni dla poszczególnych ogrodów działkowych. Natomiast gmina podejmie rozmowy dotyczące zasad współpracy ogrodów działkowych zlokalizowanych w dolinie Bystrzycy z pracami dotyczącymi zagospodarowania doliny. Liczymy na znalezienie kompromisu.
 5. Trasy piesze, rowerowe, biegowe będą dokładnie przeanalizowane na etapie koncepcji szczegółowej i konsultowane z organizacjami, które specjalizują się w tych zagadnieniach.
 6. j.w.
 7. Poprosimy o stanowisko Zarząd Dróg i Mostów, ale musimy mieć na uwadze potrzeby komunikacyjne miasta.
 8. Podane przez Radę Kultury Przestrzeni propozycje doszczegółowienia w stosunku do wskazanych przykładów, przyjmujemy, gdyż charakter opracowania programu nie zakłada wyższej szczegółowości. Zarówno w stosunku do Państwa propozycji projektów, jak też pozostałych projektów będą opracowane szczegółowe koncepcje i one zdecydowanie przybliżą obraz każdego z projektów.
 9. Przyjmujemy propozycje, aby dla całej doliny przygotować inwentaryzację przyrodniczą, aby wykorzystać opracowane materiały przez planowane Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej.
 10. Przyjmujemy do rozważenia utworzenie w rejonie ul. Krochmalnej Skateparku.
 11. Dla potrzeb kajakarzy, wędkarzy i plażowiczów przygotujemy przy udziale zainteresowanych stowarzyszeń i organizacji szczegółową koncepcję dla całej Bystrzycy w granicach administracyjnych miasta Lublin.
 12. Przyjmujemy sugestię Państwa. Na etapie dokumentacji technicznej uwzględnimy zgłoszone uwagi i propozycje.
 13. Realizując program zagospodarowania doliny Bystrzycy będzie zachodzić potrzeba uzgodnienia szeregu spraw z jednostką, która zarządza Bystrzycą. Wkrótce ukaże się nowe Prawo Wodne i ono określi nazwę i rolę gospodarza rzeki. Niezależnie od tego przygotowujemy porozumienie między gospodarzem rzeki Bystrzycy a Gminą Lublin na okoliczność zasad i form współpracy. Między innymi ten dokument określi zasady związane z koszeniem traw.
 14. Tematyka związana z trasami spacerowymi nad samą wodą będzie uzgadniana z gospodarzem rzeki Bystrzycy.
 15. Prezydent Miasta Lublin podpisał z Ministrem Środowiska porozumienie dotyczące prac nad łagodzeniem skutków związanych ze zmianami klimatycznymi. Temat ten dotyczy również gospodarowania wodami opadowymi. Takie opracowanie powstanie do IV kwartału 2018 roku i w oparciu o jego treść będzie możliwość realizacji określonych projektów, m.in. zatrzymaniem wód opadowych w zlewni, budowy zbiorników retencyjnych, podczyszczających, czy odprowadzenia do jednolitego stanu techniczno-estetycznego wylotów do rzeki. Opracowanie będzie podstawą do pozyskiwania dotacyjnych środków z Unii Europejskiej.
 16. Odpowiedź zawarto w punkcie 11.
 17. Program zawiera w swojej treści lokalizację punktów widokowych. Jeśli będą zaproponowane inne konkretne propozycje, będziemy je rozważać.
 18. Temat Słomianego Rynku został przedyskutowany na posiedzeniu zespołu zadaniowego. Zajęto stanowisko, że obszar ten powinien stanowić tereny zieleni urządzonej o znaczeniu lokalnym, powiązane funkcjonalnie i przestrzennie z doliną Bystrzycy.
 19. Tematykę inwestycji odwróconych do rzeki np. Stadion Startu, czy stadion miejski omawiano na posiedzeniu zespołu zadaniowego. Znalezienie rozwiązań otwierających obiekty stadionu lekkoatletycznego i stadionu miejskiego na stronę rzeki jest trudnym i skomplikowanym zagadnieniem ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne. Nie mniej jednak poddamy to zagadnienie analizie w celu znalezienia ewentualnego rozwiązania.

27. Pan Piotr M.

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych koncepcji rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy uprzejmie informuję, że działka nr 95/6 (obręb 43 arkusz mapy 7) położona przy ulicy Romera, na której w projektowanej koncepcji zaproponowano obsługę parkingową urządzeń rekreacyjnych, objęta jest postępowaniami w przedmiocie jej zwrotu na rzecz dawnych właścicieli, które zakończyły się ostatecznymi decyzjami o zwrocie, podtrzymanymi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Identyczny stan prawny występuje na sąsiedniej działce nr 95/7 (obręb 43 arkusz mapy 7).

Wobec spodziewanego przeniesienia własności działki nr 95/6 z Gminy Lublin na osoby prywatne nie ma możliwości by nieruchomość ta mogła służyć budowie ogolnodostępnej infrastruktury parkingowej. Dawni właściciele nie wyrażają na to zgody, jak również stanowiłoby to jednoznaczne naruszenie art. 136 ust. 2 ustawy z 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami, który zakazuje przeznaczania nieruchomości wywłaszczonej na cel inny niż cel wywłaszczenia.

Teren działek został wywłaszczony w celu realizacji osiedla mieszkaniowego i jak potwierdził to w trzech niezależnych wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, cel ten nie został zrealizowany a działki muszą zostać zwrócone. Tym bardziej nie jest możliwe zrealizowanie na działce nr 95/6 ogólnomiejskiej infrastruktury, rodziłoby to bowiem na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Gminy Lublin.

Uwzględniając zatem stan prawny i powyższe okoliczności wykluczające zlokalizowanie ogólnodostępnego parkingu na obszarze działki nr 95/6 niezbędne jest wprowadzenie korekt do koncepcji i wyznaczenie innej lokalizacji dla funkcji obsługi parkingowej planowanej przy Os. Łąkowa plaży miejskiej.

Z poważaniem,
Piotr M.

Na tym etapie wykonanej koncepcji podane lokalizacje są tylko propozycją. Jeśli nie będzie możliwości wykonania parkingu na konkretnej działce będą proponowane inne lokalizacje.

28. DO OPRACOWANIA - KONCEPCJA REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA DOLINY RZEKI BYSTRZYCY W LUBLINIE

Poparcie inicjatywy klubów sportowych z Lublina  - budowy boisk dla piłki nożnej na terenie LKJ w Lublinie

Pozdrawiam

Zbigniew Bartnik
Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
Przewodniczący Komisji 
ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN

Propozycje dotyczące lokalizacji boisk piłkarskich zostały uwzględnione w koncepcji, nie ma jednak pełnej gwarancji czy lokalizacje te zostaną utrzymane. Stanowisko w tym zakresie będzie przyjęte po opracowaniu projektu funkcjonalnego dla tego obszaru, gdzie przewiduje się jego wykorzystanie dla potrzeb hipicznych.

29. Biuro Partycypacji Społecznej - Uwagi do Koncepcji rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy

Biuro Partycypacji Społecznej - Uwagi do Koncepcji rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy

Przyjmujemy Państwa propozycje dotyczące zapisów dla tematyki ruchu rowerowego, pieszego, a także projektowanego Parku Nadrzecznego. Będą one uwzględnione podczas opracowywania szczegółowej koncepcji i dokumentacji technicznej dla tej tematyki.

30. Pan LESZEK P.

W nawiązaniu do Koncepcji Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy niniejszym odnoszę się do tej propozycji, i tak:

1. Cennym jest to, że w ogóle Państwo temat podjęli, ale po jego analizie nasuwa się jedno zasadnicze skojarzenie, zostaną wydane pieniądze na coś, co w bardzo krótkim czasie spowoduje o wiele gorszą degradację rzeki. To bardzo dobrze z Państwa strony, że proponujecie Państwo szereg rozwiązań umożliwiających wypoczynek turystom, pieszym, rowerzystom  i td. Tym obiektom   użyteczności publicznej bezwzględnie musi towarzyszyć szereg obiektów sanitarnych permanentnie bezpłatnie publicznie dostępnych będących w ciągłym utrzymaniu przez miasto (polecam Albeck – Niemcy). Czytając Państwa koncepcję nie znajduję nic na temat możliwości uprawiania wędkarstwa. Czyżby Państwo planowali zakazać wędkarskiego połowu ryb na terenie Lublina?

2. Co do kwestii kultury, historii, zabytków,  wierz widokowych, przystani kajakowych - bardzo dobry pomysł. Proponuję by w możliwie dostępnym rejonie rzeki (np. rejon mostu kultury) na pewnym odcinku znacznie poszerzyć koryto i jedno nabrzeże ucharakteryzować na wzór portu morskiego z żurawiami, kafejkami, ogródkiem jordanowskim, mini amfiteatrem, przystanią kajakową, trenażerami  wioślarskimi zacumowanymi na wodzie, trenażery mogły by posłużyć także do lekcji wychowania fizycznego czy rozgrywania zawodów sportowych.  Na terenie miasta w rejonie proponowanych plaż sugeruję poszerzenie koryta rzeki i budowę basenów z przepływającą wodą umożliwiających bezpieczną kąpiel pod nadzorem ratowników. Co do budowy obiektów wzdłuż rzeki trzeba wziąć pod uwagę to by nie kopiować obcych pomysłów. Obiekty te winny architekturą nawiązywać do regionu Lubelszczyzny a co za tym idzie wszystkie powinny do siebie pasować - wszystkie w całym mieście, to powinien być szlak wodny opowiadający historię miasta.

3. Bezwzględnie koniecznym jest fakt utrzymania korytarza ekologicznego rzeki przez całe miasto. Znaczy to tyle, że jeżeli na jednym brzegu rzeki jest zaburzone środowisko naturalne przez jakikolwiek obiekt to drugi brzeg rzeki musi być zachowany w formie „dzikiej”. Nie znajduję w Państwa koncepcji (poza raz wrzucą frazą) nic na temat ochrony środowiska naturalnego a rzeka to przecież łęgi, koryto, woda i wszystkie organizmy żywe: ryby, płazy ptaki i td. Niestety budowa  proponowanych obiektów wzdłuż rzeki spowoduje wycinkę wszelkiej maści drzew, regulację koryta i z rzeki zrobi się rynna. A gdzie mają być siedliska i tarliska ryb, miejsca bytowania innych zwierząt? Podnoszą Państwo kwestię konieczności wykonania kanalizacji terenów powyżej zalewu, to dobrze. Należy jednak pilnie zwrócić uwagę na to co wpływa do rzek w samym mieście. W lutym bieżącego roku woda w Czechówce ma przezroczystość asfaltu! To efekt zaniedbań - zamulenia separatorów lub ewentualnego ich braku. Nawet jeśli by przy istniejącej liczbie kanalizacji deszczowej utrzymanie studzienek rewizyjnych było permanentne i na właściwym poziomie to nie było by takiej sytuacji. Dlaczego o to nikt nie dba?

4. Zalew Zemborzycki, polder i czystości wody – Państwo mając wiedzę na temat stanu wody
w zalewie oraz łąk planowanych pod polder (wiedza od miejscowych) nie powinni proponować takiego rozwiązania.

4.1.Co do czystości wody myślę, że warto rozważyć budowę obiektu hydrotechnicznego oczyszczającego wodę . Oczywiście przed zbiornikiem zalewowym  wzdłuż koryta rzeki (na który kierowano by płynącą wodę)  lub na samej rzece (obiekt taki wówczas  powinien być podwójny – równoległy do kierunku nurtu) Zasadniczym celem tego obiektu jak wyżej powinno być wyhamowanie nurtu, wychwycenie nieczystości  (wychwycenie nieczystości a nie ryb, raków, minogów), osadów, namułów oraz ich fizyczne usunięcie po nagromadzeniu. Należy przy tym rozważyć zabudowę turbin celem pozyskania energii elektrycznej. To za pewne nowatorski pomysł ale od czego mamy w mieście tyle uczelni wyższych. Uczelnie na ten cel mogły by pozyskać granty. Miasto w ten sposób mogło by stać się właścicielem patentu i zarabiać na ochronie środowiska.

4.2.Kwestia polderu – to jakieś kuriozum, to będzie to samo co w zalewie – sam szlam. Do tego wylęgarnia komarów i szereg ludzkich dramatów. Uważam, że zasadnym jest budowa drugiego zalewu. Budowa zalewu w miejscu koncepcji polderu powinna polegać na dokładnym wybraniu torfu. Zalew powinien być dość głęboki. Jego otoczenie - wały powinno spełniać  wszelkie normy bezpieczeństwa i umożliwiać uprawianie sportu, rekreacji, wędkarstwa i wypoczynku.

4.3.Istniejący zalew – cokolwiek by Państwo nie proponowali, to bez osuszenia zbiornika i fizycznego wybrania torfu oraz wszelkich nieczystości z dna będzie tylko „pudrowaniem szczura”. Tak - koniecznym jest wykonanie tego po spuszczeniu wody i osuszeniu dna ponieważ według wielu opinii wybieranie tego z wody spowodowało by katastrofę ekologiczną. Należy przy tym ten zbiornik pogłębić wzmocnić, podwyższyć i poszerzyć wały. Oczywiście wybudować nowe śluzy. W kwestii organizacji rekreacji proponuję Państwu skorzystać z doświadczeń innych samorządów posiadających zbiorniki zalewowe na przykład na rzece Kamienna. Tam nie pozwolono sobie na wyeliminowanie wędkarzy z 80% brzegów zbiornika i budowie ścieżki rowerowej na koronie budowli hydrotechnicznej (Ustawa mówi jasno!), tam ścieżka jest 50 m od lustra wody. Zaś nad Zalewem Zemborzyckim  wędkarzowi stanąć nie wolno bo (trudno powiedzieć co) a po wale jeżdżą rowery, skutery, kłady, konie!

4.4.Postuluję rozważenie budowy jednego dużego zalewu z ulicą Cienistą jako astakadą nad lustrem wody i kilkoma wyspami. Duży, znacznie pogłębiony o czystym dnie  zalew z normalnym poziomem wody zbliżonym do stanu obecnego zalewu ale znacznie głębszy mógłby stać się lokalną perłą przyrodniczo – ekologiczną a w sytuacjach nadmiernych opadów zapewnić bezpieczeństwo powodziowe nie tylko miasta.

Państwo Samorząd - można postąpić jak Prezydent Lublina Bolesław Liszkowski 1939 r., można też postąpić jak Pan Jan Gilas - woźny Zarządu Miejskiego w Lublinie też w 1939 r. (szkoda, że bohaterski czyn Pana Jana Gilasa nie jest upamietniony w należyty sposób), wybór nalezy do Państwa ale warto zrobić coś porządnie, coś co będzie przyciągać wzrok, budzić zachwyt ale przede wszystkim dobrze służyć obywatelom i należycie spełniać swoją funkcję. Proszę o odniesienie się do wyżej wymienionych propozycji i udzielenie odpowiedzi.

Pozdrawiam – Leszek.

 1. Program przewiduje dla całej doliny m.in. oświetlenie, sanitariaty, ławki, kosze na śmieci, monitoring. Temat wędkowania będzie precyzyjniej określony w szczegółowej koncepcji obejmującej rzekę Bystrzycę i Zalew Zemborzycki.
 2. Temat lokalizacji plaż, przystani kajakowych, ich otoczenia, kształtu i sposobu wykorzystania będzie dookreślony na etapie opracowywanie koncepcji szczegółowej, a następnie dokumentacji technicznej.
 3. Zagospodarowanie doliny rzeki Bystrzycy przepływającej przez miasto Lublin będzie miało miejsce poprzez poszanowanie wszystkich elementów przyrody, które są elementem doliny. Nie zakłada się w rejonie doliny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego, zaś inne formy budownictwa jak np. sanitariaty, punkty odpoczynku, czy inne o charakterze usługowym nie zaburzą krajobrazu. 
  Tematyka związana z wodami opadowymi jest ciągle aktualna, prowadzone będą prace aby nastąpił dalszy postęp w sposobie zagospodarowania w sposób naturalny wytwarzanych wód opadowych, ich podczyszczanie od zawiesin, związków ropopochodnych w nowych separatorach, jak też doprowadzenie wszystkich wylotów do rzeki Bystrzycy do jednolitego stanu techniczno-estetycznego.
 4. Zalew Zemborzycki jest przedmiotem naszej troski. Tworzymy aktualnie program dla tego zbiornika. U podstaw naszego działania opieramy się na dwóch podstawowych kwestiach: zapewnienia właściwego gospodarowania wodami szczególnie na okoliczność podwyższenia stanu wód rzeki Bystrzycy powyżej Zalewu Zemborzyckiego oraz poprawy jakości wód w Zalewie. Jednym z elementów, który będzie nam pomocny to obecność powyżej Zalewu polderu, który przejmie w okresach zwyżkowych nadmiar wody z Bystrzycy, zaś drugą jego funkcją będzie zatrzymywanie w sposób biologiczny nadmiernych ładunków związków biogennych, które są przyczyną sinic w Zalewie. Budowa polderu wiąże się jednocześnie z usunięciem namułów zalegających na dnie Zalewu. Inne bardziej radykalne decyzje w tym zakresie nie są podejmowane. 
  Zalew jest miejscem dla wszystkich chętnych do korzystania w ramach odpoczynku i rekreacji. Nie może jeden podmiot zdominować swoich potrzeb i obecności.

c) Zespół Zadaniowy zaakceptował propozycje projektów wynikających z treści „ Programu koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie” oraz z uwag i propozycji zebranych podczas konsultacji społecznych .

Wykaz projektów przedstawiamy poniżej:

 1. Polder powyżej Zalewu Zemborzyckiego
 2. Usunięcie namułów z Zalewu Zemborzyckiego
 3. Usunięcie torfu z Zalewu Zemborzyckiego
 4. Usunięcie namułów z Bystrzycy
 5. Uporządkowanie wylotów wód opadowych, budowa podczyszczalni i zbiorników retencyjnych
 6. Budowa kanalizacji wód opadowych
 7. budowa kanalizacji sanitarnej
 8. Utworzenie Parku Nadrzecznego
 9. Utworzenie Parku „Rusałka”
 10. Utworzenie Ogrodu Jordanowskiego „Przyjaźni”
 11. Utworzenie wybiegów dla psów tzw. psie pola
 12. Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych i pieszych
 13. Budowa kładek pieszo-rowerowych
 14. Organizacja Mostu Kultury przy ul. Andersa
 15. Budowa Przystani kajakowych
 16. Realizacja szlaku „Młynów wodnych”
 17. Zorganizowanie punktów widokowych
 18. Budowa plaż
 19. Budowa kempingów
 20. Budowa wież widokowych
 21. Zagospodarowanie terenów LKJ na potrzeby hipiczne i rekreacyjne
 22. Utworzenie Centrum Żeglarstwa nad Zalewem Zemborzyckim
 23. Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej
 24. Budowa sieci punktów dla wędkarzy
 25. Budowa ścieżek biegowych

d) Zespół Zadaniowy wyraził zgodę, aby ze zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag i propozycji przygotować dokument, który byłby dopełnieniem opracowania „Programu koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie” i był podstawą do dalszych szczegółowych prac dla poszczególnych projektów wymienionych w punkcie c.

Treść tego dokumentu brzmi następująco:

Uzupełnienie do opracowania pt. „Program koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie” na podstawie uwag i propozycji zgłoszonych w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych.

W oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne napłynęły liczne uwagi, zapytania i propozycje dotyczące przedmiotowego opracowania. Po dokładnej analizie otrzymanych materiałów, przyjęto następujące stanowisko:

 1. Na każdy głos, jaki wpłynął przygotowano i udzielono odpowiedzi.
 2. Uznano dla części respondentów, że jest to typowa forma pytanie-odpowiedź i tak to zostało potraktowane.
 3. Natomiast dla części respondentów poza klasyczną formą odpowiedzi, uznano, że poruszone przez nich kwestie są na tyle interesujące i ważne, że powinny być przedmiotem dalszego działania. Aby jednak nie zaburzać układu zagadnienia będą korespondować w sposób szczegółowy z opracowaniem głównym z jednoczesnym zaleceniem, aby zawarte treści uwzględnić na etapie uszczegóławiania poszczególnych projektów do dokumentacji technicznej włącznie. 
  Ustalono zatem, że do dalszych prac należy wziąć pod uwagę i uwzględnić następujące zagadnienia:
 • Zaprojektowanie ścieżek do biegania wzdłuż rzeki, Zalewu Zemborzyckiego lub w rejonie parków o miękkim podłożu. Proponuje się aby została opracowana szczegółowa koncepcja w uzgodnieniu, konsultacji i w porozumieniu z lubelskimi ośrodkami zajmującymi się biegami m.in. Lubelską Fundacją Rozwoju Sportu.
 • Proponujemy szczegółowe opracowanie dla terenu zlokalizowanego przy ul. Janowskiej po ostatecznej decyzji prokuratury. Istnieje możliwość lokalizacji na tym terenie m.in bikeparku czy boisk piłkarskich.
 • Proponujemy opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w rejonie Zalewu Zemborzyckiego i rzeki Bystrzycy przepływającej przez Lublin dla potrzeb wędkarzy, kajakarzy, żeglarzy i morsów przy zaangażowaniu zainteresowanych stron.
 • Proponujemy opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na poziomie koncepcji szczegółowej dotyczącego ścieżek rowerowych we współpracy z ośrodkami propagującymi jazdę na rowerach.
 • Proponujemy opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej dla doliny rzeki Bystrzycy w granicach administracyjnych miasta Lublin z praktycznymi uwagami i propozycjami zagospodarowania tego terenu w wymiarze ochronnym i przyrodniczym.
 • Proponujemy opracowanie wstępnego studium dotyczącego utworzenia w rejonie ul. Krochmalnej Skateparku.
 • Opracowując w wymiarze szczegółowym projekt szlaku młynów wodnych uwzględniamy wszelkie propozycje związane z tym tematem zgłoszone na etapie konsultacji.

Mamy dużą satysfakcję, że ponad 20 miesięczna praca spotkała się z pozytywnym odbiorem. To potwierdza, że społeczność naszego miasta widzi potrzebę zmian i odpowiedniego uporządkowania całej doliny Bystrzycy.

Poparcie naszych propozycji zarówno przez różnego rodzaju środowiska jak i osoby fizyczne utwierdziło nas, że proponowane działania są odbierane bardzo pozytywnie i utworzenie miejsc do rekreacji, wypoczynku czy spacerów w dolinie rzeki powinno nastąpić jak najszybciej.

Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wnieśli swój udział w opracowanie tak potrzebnego dla miasta dokumentu. Dziękuję za aprobatę naszych propozycji, wszelkie uwagi, spostrzeżenia i propozycje. To wszystko ma służyć, aby Lublin był coraz piękniejszy, otwarty dla swoich mieszkańców i stwarzał im godziwe warunki do odpoczynku i rekreacji.

Można powiedzieć, że zamykamy pewien etap, ale przed nami jeszcze wiele do zrealizowania, już w praktycznym wymiarze. Dlatego też Prezydent Miasta zarządzeniem 93/2/2017 z dnia 28 lutego 2017 powołał Biuro ds Zagospodarowania Dolin Rzecznych i Wąwozów. Biuro to będzie miało za zadanie koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów, jakie zostały zaproponowane w „Programie koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie.”

Dziękując raz jeszcze za wszelką dotychczasową pomoc i zaangażowanie liczymy na dalszą współpracę.

Zdzisław Strycharz
Doradca Prezydenta Miasta Lublin Koordynator Projektu

Lublin, dnia 10 maja 2017

 

 

baner_nowy_system_segregacji

Baner_azbest

baner_miejsca_dla_ciebie